Uutinen / 8.11.2022

Energian kausivaraston rakentaminen Kruunuvuoren kallioluoliin on käynnistynyt

Kruunuvuorenrantaan tulevaa energiavarastoa koskeva hanke on pyörähtänyt käyntiin, ja alueella on alettu tehdä valmistelevia rakennustöitä. Helenin ja Skanskan yhteishankkeessa Kruunuvuoren kallioluoliin rakennetaan suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa Skanskan uudelle asuinalueelle alueellisen ja ekologisen energiantuotannon.

Energian kausivarastointi on tärkeä osa uuden kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kallioluolat, jotka ovat aiemmin toimineet Shellin öljyvarastoina. Luolien yhteistilavuus on 300 000 kuutiometriä, ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella.

Kallioluolat täytetään kesäisin Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka jalostetaan ja kierrätetään asukkaiden käyttöön.

– Kruunuvuoren energiavarasto on ainutlaatuinen hanke sekä Suomessa että kansainvälisesti. Se tukee Helenin matkaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja hajautettua energiajärjestelmää, jossa lämpö tuotetaan maasta, ilmasta, vedestä ja hukkalämmöstä kerätystä energiasta. Energian kausivarastointi on uudenlainen keino vastata muuttuvaan tilanteeseen, jossa lämmön kysynnän ja tuotannon tasapainottaminen kesän ja talven välillä nousee entistä tärkeämpään rooliin, sanoo Helenin kestävistä energiaratkaisuista vastaava Juhani Aaltonen.

Energiavaraston myötä sen kattaman asuinalueen käytönaikainen hiilijalanjälki tulee olemaan lähes nolla. Varaston kapasiteetti riittää kattamaan jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren uuden asuinalueen lämmitysenergiantarpeesta. Luolat lämmittävät ensisijaisesti Skanskan uusia asuinkiinteistöjä, mutta energiaa riittää talvella myös lähiympäristön muiden rakennusten lämmittämiseen. Hanke saa Helenin Ympäristöpennin tukirahaa ympäristöteknisten ratkaisujen toteuttamiseksi sekä työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea.

Suomen ensimmäinen energian kausivarasto

Kruunuvuoren kahdesta kallioluolasta toinen on noin 18 metriä ja toinen noin 16 metriä leveä. Korkeutta molemmilla luolilla on noin 30 metriä. Suuremman luolan pituus on 326 metriä ja pienemmän 245 metriä. Luolien pohja on 50 metriä merenpinnan alapuolella ja tilavuus yhteensä noin 300 000 kuutiometriä eli 300 miljoonaa litraa. Tilavuus vastaa noin kolmea eduskuntataloa.

Öljy-yhtiö Shell rakensi luolat 1970-luvun alussa öljyvarastoiksi, ja niitä on hyödynnetty myös Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarastona. Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjennettiin ja puhdistettiin uudelleen vuosina 2010–2011.

Kantakaupungin uusi helmi

Kruunuvuorenrannan asuinalueen luoteisosassa sijaitsevan Skanskan alueen eli Kruunuvuoren ensimmäiset kodit ovat jo rakenteilla ja valmistuvat vuosina 2023–2024. Alueelle on tulossa noin 600 uutta asuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin perheasuntoihin.

Kaupunginosa tulee olemaan Helsingin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja. Alue valmistuu kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä, ja sinne rakennetaan koti noin 13 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle arvioidaan syntyvän noin 800 työpaikkaa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö