Nyhet / 8.11.2022

Bygget av ett säsongslager för energi i Kronbergsgrottorna har börjat

Projektet med ett energilager i Kronbergsstranden har kommit i gång och de förberedande byggnadsarbetena har börjat. I samprojektet mellan Helen och Skanska byggs ett stort säsongslager för energi i grottorna under Kronberget. Lagret ger möjlighet till lokal och ekologisk energiproduktion för Skanskas nya bostadsområde.

Säsongslagring av energi är en viktig del av den nya stadsdelens energisystem, där man på ett nytt sätt utnyttjar havsvatten som värmts upp av solen samt återvunnen värme från bostadshusen. I projektet tar man i bruk grottorna under Kronberget, som tidigare använts av Shell som oljelager. Grottorna har en sammanlagd volym på 300 000 kubikmeter och är belägna cirka 50 meter under havsytan.

Under sommaren fylls grottorna med Kronbergsfjärdens ytvatten som värmts upp av solen. På vintern används vattnet sedan som energikälla för värmepumparna. Under sommarsäsongen tar man också vara på överskottsvärmen från byggnader som värmts upp av solen och förädlar den för återanvändning i bostäderna.

– Kronbergets energilager är ett unikt projekt både i Finland och internationellt. Det stöder Helens väg mot klimatneutral energiproduktion och ett decentraliserat energisystem där värme produceras av energi från marken, luften, vattnet och från spillvärme. Säsongslagring av energi är ett nytt sätt att svara på den föränderliga situationen, där balanseringen av värmeefterfrågan och värmeproduktionen mellan sommar och vinter får en allt viktigare roll, säger Juhani Aaltonen, som är ansvarig för hållbara energilösningar på Helen.

Bostadsområdet som omfattas av energilagret kommer under sin användningstid att ha ett klimatavtryck som är nästan noll. Lagrets kapacitet räcker till för att tillgodose upp till en tredjedel av behovet av uppvärmningsenergi i hela det nya bostadsområdet i Kronberget. Grottorna värmer i första hand Skanskas nya bostadsfastigheter, men på vintern räcker energin också till för att värma andra byggnader i den närmaste omgivningen. Projektet får bidragspengar från Helens Miljöpenni för att implementera miljötekniska lösningar och energistöd från arbets- och näringsministeriet.

Finlands första säsongslager för energi

Den ena av de två grottorna är cirka 18 meter bred och den andra cirka 16 meter. Båda grottorna är cirka 30 meter höga. Den större grottan är 326 meter lång och den mindre 245 meter. Grottornas botten ligger 50 meter under havsytan och deras sammanlagda volym är cirka 300 000 kubikmeter eller 300 miljoner liter. Volymen motsvarar ungefär tre riksdagshus.

Grottorna byggdes av oljebolaget Shell som oljelager i början av 1970-talet, och de har också utnyttjats av Försörjningsberedskapscentralen som beredskapslager för oljeprodukter. Grottorna tömdes första gången 2007 och rengjordes åren 2008–2009. Efter det användes grottorna på nytt och tömdes och rengjordes för andra gången åren 2010–2011.

Innerstadens nya pärla

De första bostäderna i Skanskas område i Kronbergsstrandens bostadsområdes nordvästra del är redan under byggnad och ska stå färdiga 2023–2024. I området byggs cirka 600 nya bostäder, allt från enrummare till rymliga familjebostäder.

Stadsdelen blir en av Helsingfors synligaste fasader ut mot havet. Hela området ska stå färdigt senast 2030 och får bostäder för cirka 13 000 invånare. Dessutom väntas cirka 800 arbetsplatser uppkomma i området.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme