Uutinen / 4.4.2022

Helen aloittaa selvityksen käyttö- ja kunnossapitotehtävien tulevaisuudesta kilpailutuksen myötä

Helen käynnistää 4.4.2022 selvityksen käyttö- ja kunnossapitotehtävien hankinnasta palveluna. Siirtyminen palvelunhankinnan toimintamalliin on osa Hana- ja Salmisaaren hiilivoimaloiden sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia. Selvitys on myös strategian mukainen askel vihreässä siirtymässä.

Helenin hallitus päätti 21.12.2021 Salmisaaren kivihiilen polton päättymisestä 1.4.2024 mennessä yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin. Nopeutettu kivihiilestä luopuminen ja siirtyminen hajautettuun energiajärjestelmään vaikuttaa yhtiön henkilöstö- ja osaamistarpeisiin. Salmisaaren tulevaisuuden selvitysvaiheessa käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät joulukuun puolivälissä, ja lieventävien toimenpiteiden seurauksena tehtävien määrän Helenissä arvioitiin pienentyvän 288:lla vuoteen 2024 mennessä.

Sopeutustoimena irtisanomisten ja muiden henkilövaikutusten lieventämiseksi Helen käynnistää 4.4.2022 selvityksen käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistuksesta. Tällä ratkaisulla osaavan henkilöstön työ jatkuisi uuden työnantajan palveluksessa ja samalla varmistaisimme, että huoltovarmuutta ei vaaranneta nykyisessäkään maailmantilanteessa. Tavoitteena on löytää 1–2 kumppania julkisten kilpailutusten myötä. Kilpailutukset käynnistyvät huhtikuussa 2022.

Energia-ala on murroksessa. Tulemme entistä tiiviimmin siirtymään ja kehittämään hajautettua energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi, uusiutuvasti ja toimitusvarmasti. Olemme kulkeneet kohti hajautettua energiajärjestelmää jo vuosia, ja uudelleenorganisoitumalla suuntaamme tuotannon toiminnan vankemmin näitä tavoitteita kohti.

-Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuuden vuoteen 2030 mennessä, ja näin ollen keskitämme toimintamme vahvasti ydinliiketoimintaan. Käyttö- ja kunnossapitotehtävien hankkiminen luotettavasti ja joustavasti auttaa meitä varautumaan toimintaympäristön tuleviin muutoksiin, jotka edellyttävät joustavuutta ja kustannustehokkuutta, kertoo Tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen.

Tiedotamme lisää asiasta, kun kilpailutus on saatu päätökseen.

Lisätietoja:
Timo Aaltonen, johtaja, Tuotanto ja omaisuus, puh. 0504543475, sähköposti; timo.aaltonen(at)helen.fi
Vilma Wiitakorpi-Björkman, Head of Communications, puh. 0503080879, sähköposti; vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)helen.fi

Lue lisää aiheesta

Helen