Uutinen / 5.12.2022

Helen ja LämpöYkkönen ovat peruuttaneet KKV:n yrityskauppailmoituksen

Helen Oy ja LämpöYkkönen Oy ovat peruuttaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) 17.7.2022 tekemänsä yrityskauppaiImoituksen johtuen asian pitkittyneestä käsittelystä.

Osapuolet pitävät KKV:n tiedotteessa 5.12.2022 esittämiä seikkoja virheellisinä. KKV:n selvitykset asiassa kohdistuivat vain Helenin kaukolämpöverkon alueen kaukolämpölämpöpumppuhybrideihin, joita on vuosittain myyty alle 20 kappaletta. Tämä on Suomessa vuonna 2021 myydyistä (131 182 kpl) lämpöpumppujärjestelmistä 0,01 prosenttia tai Helsingissä myydyistä 0,09 prosenttia.

Ilmoitettu yritysjärjestely olisi lisännyt kilpailua. Helen toimii kaukolämpöliiketoiminnassaan korostetun tasapuolisesti ja Helen on jo toiminut myös lämpöpumppumarkkinoilla Helsingissä. Osapuolten markkinaosuudet ovat olleet lämpöpumppumarkkinoilla erittäin alhaiset kaikilla ilmoitetun yritysjärjestelyn suurasiakaskohderyhmän mahdollisilla lämpöpumppumarkkinoilla ja alueilla (alle 5 %), joten ilmoitettu yritysjärjestely olisi pitänyt hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa 23 työpäivän määräajassa.

Asian pitkittyneen käsittelyn vuoksi osapuolet ovat päättäneet muuttaa yritysjärjestelyn rakenneta siten, että Helen hankkii yksinomaisen määräysvallan lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvästä uudesta yhtiöstä. LämpöYkkönen siirtää yhtiöön suurkohdeyksikkönsä. Suurkohdeyksikön liikevaihto jää erittäin merkittävästi alle 20 miljoonan euron, joten kilpailulain 22 §:n mukaiset liikevaihtorajat eivät ylity. Näin ollen kyseessä ei ole kilpailulain 23 §:n nojalla ilmoitettava yrityskauppa.

Osapuolet haluavat yritysjärjestelyn etenevän mahdollisimman nopeasti, koska kokonaisuutena uusi yhtiö tukee Helenin nopeutettua siirtymää kohti hiilineutraalia lämpötarjoamaa ja tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030 sekä LämpöYkkösen tavoitetta tuottaa yhdessä asiakkaidensa kanssa uusiutuvaa energiaa suuren ydinvoimalan verran vuoteen 2030 mennessä.

Yritysjärjestely toteutetaan joulukuun 2022 aikana, jolloin osapuolet tiedottavat uudesta yhtiöstä tarkemmin.

Lue lisää aiheesta

Helen