Uutinen / 6.7.2022

Helen ja LämpöYkkönen perustavat maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen

Helen Oy investoi merkittävästi lämpöpumppumarkkinaan perustamalla maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen LämpöYkkönen Oy:n kanssa. Yhteisyrityksessä kaksi alansa huippuosaajaa yhdistävät osaamisensa tarjotakseen asiakkaille energiatehokkaita ja hiilineutraaleja lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Helsingissä ja muualla Suomessa. Yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV). 

- Yhteisyrityksen perustaminen on strategiamme mukainen askel tulla laajalla rintamalla lämpöpumppumarkkinoille, johon kuuluu maalämpö- ja muut lämpöpumppuratkaisut. Toimme jo keväällä maalämmön kaukolämmön rinnalle lämmitysratkaisuna erityisesti taloyhtiöille ja yritysasiakkaille uudessa lämpötarjoamassamme. Tavoitteenamme on yhteisyrityksen avulla laajentaa asiakaskuntaamme suurempiin taloyhtiöasiakkaisiin ja muihin yrityksiin myös Helsingin ulkopuolelle sekä tarjota kullekin asiakkaalle aina paras ja energiatehokkain kokonaisratkaisu, kommentoi Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, Helen Oy.

Yhteisyritys myy maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuja erityisesti palvelu- ja EaaS-mallilla (Energy-as-a- Service) tavoitteenaan uudistaa nykyistä lämpöpumppumarkkinaa asiakaskeskeisemmäksi. Nykyinen maalämpö- ja lämpöpumppumarkkina toimii pääasiassa kertainvestointimallilla. Yrityksen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden elämää, pienentää kertakustannuksia ja lisätä vastuullisuutta huolehtimalla ratkaisun koko elinkaaresta.

- Palvelumalli on huoltoleasingin kaltainen malli, jossa asiakas maksaa lämmitys- tai muusta energiajärjestelmästä kuukausimaksuja esimerkiksi 20 vuoden ajan eikä asiakas joudu itse investoimaan laitteistoon. Järjestelmän valvonta, huolto ja korjaukset ovat toimittajan vastuulla koko sopimuskauden ajan, mukaan lukien varaosat, ja asiakkaan ei tarvitse varautua esimerkiksi rahoituskustannusten muutoksiin sopimuskauden aikana. Lämpöpumppujärjestelmien lisäksi asiakas pystyy helposti hankkimaan myös muita Helenin ratkaisuja, kuten aurinkoenergiaan ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä ratkaisuja, kertoo Sari Mannonen, johtaja, Ratkaisut ja tuoteportfolion kehitys, Helen Oy:stä.

Lämpöpumppuratkaisujen myynti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina asiakkaiden panostaessa entistä enemmän energiatehokkuuteen. LämpöYkkösellä on monen vuoden kokemus markkinasta ja yhdistämällä siihen Helenin pitkän ja laajan osaamisen saadaan asiakkaiden näkökulmasta voittava kokonaisuus.

- Kiinteistöjen lämmitysmarkkinassa on käynnissä ennennäkemätön murros. Yhteisyrityksen palvelutarjoama tulee vastaamaan yritysten ja taloyhtiöiden kasvavaan tarpeeseen tehdä kokonaisvaltaisia energiatehokkuutta parantavia toimia osaavien kumppaneiden kanssa. Yhteisyrityksessä yhdistyvät LämpöYkkösen lämpöpumppualan asiantuntijuus sekä Helenin laajat resurssit ja pitkäaikainen kokemus lämmitysmarkkinoista. Tämä tarjoaa mahdollisuuden palvella yritys- ja taloyhtiöasiakkaita houkuttelevalla ja asiakaslähtöisellä liiketoimintamallilla, kuvailee Veli-Matti Hautakoski, toimitusjohtaja, LämpöYkkönen Oy.

Kokonaisuutena yhteisyritys tukee Helenin nopeutettua siirtymää kohti hiilineutraalia lämpötarjoamaa ja tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030 sekä LämpöYkkösen tavoitetta tuottaa yhdessä asiakkaidensa kanssa uusiutuvaa energiaa suuren ydinvoimalan verran vuoteen 2030 mennessä.