Nyhet / 6.7.2022

Helen och LämpöYkkönen grundar samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar

Helen Ab gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. I samföretaget förenar två framstående branschexperter sina kompetenser för att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Innan samföretaget kan grundas och de tillhörande arrangemangen genomföras måste Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkänna saken inom sin tillsyn över företagsförvärv.

- Grundandet av samföretaget är ett steg i vår strategi att på bred front gå in på värmepumpsmarknaden, som består av jordvärme- och övriga värmepumpslösningar. Redan i våras lanserade vi jordvärme som alternativ till fjärrvärme i vårt nya värmeutbud som särskilt riktar sig till bostadsbolag och företagskunder. Vårt mål är att med hjälp av samföretaget bredda vår kundkrets till större bostadsbolagskunder och andra företag även utanför Helsingfors samt att alltid erbjuda varje kund den bästa och energieffektivaste helhetslösningen, kommenterar VD Juha-Pekka Weckström på Helen Ab.

Samföretaget säljer jordvärme- och värmepumpslösningar framför allt enligt tjänste- och EaaS-modellen (Energy-as-a-Service). Syftet är att förnya den nuvarande värmepumpsmarknaden i en mer kundorienterad riktning. Dagens jordvärme- och värmepumpsmarknad fungerar huvudsakligen enligt engångsinvesteringsmodellen. Företaget har som mål att underlätta kundernas liv, sänka engångskostnaderna och öka hållbarheten genom att ta hand om hela livscykeln för lösningen.

- Tjänstemodellen är en modell som påminner om serviceleasing, där kunden betalar månadsavgifter för ett uppvärmnings- eller annat energisystem i exempelvis 20 års tid och inte själv behöver investera i anläggningen. Leverantören sköter övervakningen, servicen och reparationerna av systemet under hela avtalsperioden, inklusive reservdelar, och kunden behöver inte förbereda sig för exempelvis förändringar i finansieringskostnaderna under avtalsperioden. Förutom värmepumpssystem kan kunden enkelt också skaffa andra lösningar från Helen, till exempel lösningar i anslutning till solenergi och eldriven trafik, säger Sari Mannonen, direktör för Lösningar och utveckling av produktportföljen på Helen Ab.

Försäljningen av värmepumpslösningar har ökat kraftigt under de senaste åren, när kunderna satsat mer än tidigare på energieffektivisering. LämpöYkkönen har många års erfarenhet av marknaden och i kombination med Helens långa och breda kompetens blir resultatet en vinnande helhet ur kundernas synvinkel.

- Marknaden för fastighetsuppvärmning är inne i en aldrig tidigare sedd omvälvning. Samföretagets tjänsteutbud kommer att svara på företagens och bostadsbolagens växande behov av att tillsammans med kunniga partners vidta övergripande åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. I samföretaget förenas LämpöYkkönens kompetens inom värmepumpssektorn med Helens stora resurser och långa erfarenhet av värmemarknaden. Detta ger möjlighet att betjäna företags- och bostadsbolagskunder med ett attraktivt och kundorienterat affärskoncept, beskriver VD Veli-Matti Hautakoski på LämpöYkkönen Oy.

Som helhet stöder samföretaget Helens försnabbade övergång till ett klimatneutralt värmesortiment och målet om klimatneutralitet 2030 samt LämpöYkkönens mål att fram till 2030 producera energi motsvarande ett stort kärnkraftverk tillsammans med kunderna.