Uutinen / 11.7.2022

Helen jatkaa merkittäviä investointeja tuulivoimaan ostamalla kaksi tuulipuistoa

Helen jatkaa merkittäviä investointejaan uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Juurakon ja Karahkan tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta kansainväliseltä VSB-konsernilta. Investointi tukee vuodelle 2030 asetetun hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamista ja nopeutettua siirtymäämme hiilineutraaliin energiatuotantoon ja hajautettuun energiajärjestelmään. Samalla haluamme vastata sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin ja lisätä energiaomavaraisuuttamme sekä kotimaisen päästöttömän energian tuotantoa.

Tuulivoima_Joona Mäki_Huuru Media.jpg

- Tuulivoima on puhdas sähkön tuotantotapa ja erinomainen keino vastata kasvavaan sähkön tarpeeseen ja kasvattaa energiaomavaraisuuttamme. Juurakon ja Karahkan tuulipuistojen hankkiminen yhdessä kumppanimme Ålandsbankenin Erikoissijoitusrahaston kanssa on jatkumoa hyvälle yhteistyölle ja tuulivoimatuotannon edistämisstrategialle ja tukee strategiamme mukaista panostusta uusiutuvan energian tuotantoon. Näiden uusimpien hankintojen myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen sähköntuotannostamme vuonna 2025, jolloin kokonaistuotannostamme yli 90 % olisi päästötöntä, kertoo Helenin strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Antti Sallila.

Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella (Juurakko 40 MW) ja Oulaisissa (Karahka noin 150 MW) sijaitseviin tuulipuistoihin tulee yhteensä 32 turbiinia. Juurakon tuulipuistoa rakennetaan parhaillaan ja turbiinitkin saapuivat sinne kesäkuussa. Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2022 kuluessa. Karahkan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Helen on tuulipuistojen enemmistöosakas.

- Juurakko ja Karahka ovat tuulivoimarahastomme kolmas ja neljäs sijoituskohde. On erityisen hienoa laajentaa yhteistyötämme Helenin kanssa. Yhdessä omistamiemme tuulipuistojen vuotuinen tuotanto ylittää valmistuttuaan 1 TWh. Nämä merkittävät investoinnit tarjoavat sijoittajillemme mahdollisuuden omistaa suoraan kotimaista tuulivoimaa, jonka rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja energiaomavaraisuuden lisäämisessä on korostunut entisestään, toteaa Ålandsbanken Rahastoyhtiön salkunhoitaja Jimmy Forsman.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomessa kehittämiemme ja rakennuttamiemme tuulipuistojen tuottamaa sähköä on mahdollista ostaa suomalaisen energiayhtiön kautta. Maailmantilanteen vuoksi kotimaisen energiantuotannon lisääminen on tärkeämpää kuin koskaan. Olemme iloisia, että yhteistyökumppanimme Juurakon ja Karahkan kohdalla on Helenin kaltainen pitkän linjan kotimainen energiayhtiö yhdessä Ålandsbankenin kanssa, sanoo VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren.

Olemme aktiivisesti kasvattaneet omaa tuulivoimatuotantoamme. Ensimmäinen yhteinen tuulivoimainvestointimme Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa on Kurikassa sijaitseva, 30 turbiinin ja 165 MW Kalistannevan tuulipuisto, jonka rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2022. Lakiakangas 3 -tuulipuiston 20 tuuliturbiinia aloittivat säännöllisen sähköntuotannon alkuvuodesta 2022. Rakennusvaiheessa oleva yhteishankkeemme Fortumin kanssa Närpiön ja Kristiinankaupungin ympäristössä käsittää kaksi tuulipuistoa ja yhteensä 56 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 381 MW.

Helen Oy
Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi tarjoamme ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2030. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.
Lisätietoja: www.helen.fi

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja. Rahastoja markkinoidaan Suomessa ja Ruotsissa. Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto on ensimmäinen laajalle kohderyhmälle tarjottava ns. avoin rahasto, joka sijoittaa tuulivoimaan. Rahasto-osuuksia voi merkitä tai lunastaa kaksi kertaa vuodessa. Rahastoyhtiö perustettiin vuonna 1998 ja yhtiö on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Tavallisten sijoitusrahastojen (UCITS) lisäksi yhtiöllä on oikeus hallinnoida vaihtoehtorahastoja (AIF).
Lisätietoja: www.alandsbanken.fi

VSB Group
VSB Group on johtavia eurooppalaisia uusiutuvan energian toteuttajia. VSB:n pääkonttori sijaitsee Dresdenissä, Saksassa. Yrityksen toiminnan pääpaino on maatuuli- ja aurinkopuistojen kehittämisessä ja niiden operatiivisessa hallinnassa kasvavana itsenäisenä sähköntuottajana. Nykyisin yhtiö toimii 10 maassa etupäässä Euroopassa ja sillä on uusiutuvan energian hankkeita kehityksessä yli 10 GW:n verran. Vuodesta 1996 alkaen VSB on rakentanut yli 700 tuuli- ja aurinkopuistoa, kapasiteetiltaan noin 1,1 GW. VSB tarjoaa palveluita myös asennetuille voimaloille 1,4 GW:n verran. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 450 työntekijää 22 toimistossa. Vuodesta 2020 alkaen yrityksen suurin omistaja on ollut kansainvälinen sijoitusyhtiö Partners Group 80 prosentin omistusosuudella. Partners Groupin hallinnoimien varojen arvo on noin 127 miljardia dollaria, josta 19 miljardia dollaria on sijoitettu yksityiseen infrastruktuuriin.
Lisätietoja: www.vsb.energy

Kuva: Joona Mäki, Huuru Media

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus