Nyhet / 11.7.2022

Helen fortsätter sina betydande investeringar i vindkraft genom att köpa två vindparker

Helen fortsätter sina betydande investeringar i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Juurakko och Karahka vindparker i Norra Österbotten av internationella VSB-koncernen. Investeringen stöder uppnåendet av vårt mål om klimatneutralitet år 2030 och vår försnabbade övergång till klimatneutral energiproduktion och ett decentraliserat energisystem. Samtidigt vill vi svara på det alltmer elektrifierade samhällets behov och öka vår självförsörjning på energi samt produktionen av inhemsk utsläppsfri energi.

Tuulivoima_Joona Mäki_Huuru Media.jpg

– Vindkraft är ett rent elproduktionssätt och ett utmärkt sätt att möta det växande elbehovet och öka vår självförsörjning på energi. Köpet av Juurakko och Karahka vindparker tillsammans med vår partner Ålandsbankens Specialplaceringsfond är en fortsättning på ett gott samarbete och på strategin för att främja vindkraftsproduktion, och stöder satsningen på förnybar energiproduktion enligt vår strategi. I och med de här senaste anskaffningarna förväntas vindkraften stå för en tredjedel av vår elproduktion år 2025, vilket skulle betyda att över 90 % av vår totala produktion då är utsläppsfri, säger Antti Sallila som är ansvarig direktör för strategi, fusioner och förvärv på Helen.

Vindparkerna i Kalajoki (Juurakko) och Oulais (Karahka) i Norra Österbotten får sammanlagt 32 turbiner. Juurakko vindpark får en effekt på 40 MV och Karahka på cirka 150 MV. Juurakko vindpark är som bäst under byggnad. Turbinerna anlände till byggplatsen redan i juni, och enligt planerna ska parken stå färdig under 2022. För Karahka sker byggstarten hösten 2022 och enligt planerna ska vindparken stå färdig i slutet av 2024. Helen är majoritetsägare i vindparkerna.

– Juurakko och Karahka är vindkraftfondens tredje och fjärde placeringsobjekt. Vi är över glada att utöka vårt samarbete med Helen. Den årliga produktionen av våra samägda vindkraftparker överstiger vid färdigställande 1 TWh. Dessa betydande investeringar erbjuder våra placerare en möjlighet att direktäga inhemsk vindkraft, vars roll har blivit allt större i att uppnå Finlands klimatmål samt öka självförsörjningen av energi, säger Jimmy Forsman, portföljförvaltare för Ålandsbankens Fondbolag.

– Vi är väldigt nöjda med att el från vindparker som vi utvecklat och uppfört i Finland går att köpa via ett finskt energibolag. På grund av världsläget är det viktigare än någonsin att öka den inhemska energiproduktionen. Vi är glada att ha ett traditionsrikt inhemskt energibolag som Helen tillsammans med Ålandsbanken som vår samarbetspartner i fråga om Juurakko och Karahka, säger VD Seppo Tallgren på VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Vi har aktivt ökat vår egen vindkraftsproduktion. Vår första gemensamma vindkraftsinvestering med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är Kalistanneva vindpark i Kurikka, som får 30 turbiner på totalt 165 MW och började byggas i början av 2022. De 20 vindturbinerna i vindparken Lakiakangas 3 inledde reguljär elproduktion i början av 2022. Vårt samprojekt med Fortum i omgivningen kring Närpes och Kristinestad är i byggnadsfasen och omfattar två vindparker och sammanlagt 56 vindkraftverk med en totalkapacitet på 381 MW.

Bild: Joona Mäki, Huuru Media

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet