Uutinen / 31.8.2022

Helenin kumppaneiksi Enersense ja Fimpec

Helen on valinnut käyttö- ja kunnossapitotehtävien toimittajaksi Enersense IN Oy:n ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja dokumentointipalveluiden toimittajaksi Fimpec Engineering Oy:n. Siirtyminen palvelunhankinnan toimintamalliin on osa Hana- ja Salmisaaren hiilivoimaloiden sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia ja osa Helenin strategian mukaista siirtymää kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Käyttö- ja kunnossapitopalvelut

Helen käynnisti käyttö- ja kunnossapitopalveluiden julkisen kilpailutuksen huhtikuussa 2022 ja se päättyi 30.8.2022. Tavoitteena oli löytää kumppani vastaamaan käyttö- ja kunnossapitotehtävien toimittamisesta palveluna. Palvelunhankintasopimuksen voimaan astuminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV).

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluita teollisuussektorille jo yli 20 vuoden ajan ja yhtiön tavoitteena on olla mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa toimimalla murroskauden suunnannäyttäjänä. Laajoja käyttö- ja kunnossapidon palvelusopimuksia Enersensellä on useiden suurten suomalaisyritysten kanssa. Enersense ja Helen tavoittelevat ensisijaista ja monipuolista kumppanuutta energia-alan murroksessa. Helenistä siirtyy liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä enintään 260 henkilöä Enersensen palvelukseen.

- Sekä Enersensen että Helenin strategisena tavoitteena on olla rakentamassa vihreää siirtymää, ja tämän sopimuksen myötä pystymme omalta osaltamme mahdollistamaan Helenin visiota olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tässä maailmantilanteessa myös huoltovarmuudella on aivan erityinen merkitys ja siihen meillä kriittisen infrastruktuurin erityisosaajana on paljon annettavaa, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj.

Kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja dokumentointipalvelut

Helen käynnisti kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja dokumentointipalveluiden julkisen kilpailutuksen huhtikuussa 2022 ja se päättyi heinäkuussa 2022. Sopimus astuu voimaan syyskuussa 2022.

Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut yritys. Helenistä siirtyy liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä neljä kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja dokumentointipalveluiden ammattilaista Fimpecin palvelukseen 1.9.2022.

- Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja, joilla vastataan energiamurroksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Uudet työntekijämme tukevat Fimpecin jo olemassa olevaa kaukolämpöverkko-osaamista. Uusi tiimi erityisosaamisineen mahdollistavat verkkopalveluidemme laajemman myynnin, toteaa Fimpecin energialiiketoiminnan liiketoimintajohtaja Jarno Rannikko.

Saumaton muutos kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

- Valittujen kumppaneiden tavoitteet ja strategiat tukevat hienosti Helenin matkaa energiamurroksessa ja hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamisessa. Luotettavasti ja joustavasti hankitut palvelut auttavat meitä varautumaan toimintaympäristömme muutoksiin, jotka edellyttävät ammattitaitoa, jatkuvuutta ja ketteryyttä, ja näin me pystymme keskittämään toimintamme entistä vahvemmin ydinliiketoimintaamme, kertoo Timo Aaltonen, johtaja, energia-alusta ja tuotantoratkaisut, Helen Oy:stä.

Helen jatkaa strategian mukaisesti entistä tiiviimmin siirtymistä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi, uusiutuvasti ja toimitusvarmasti. Ilmoitimme viime vuoden lopussa luopuvamme kivihiilen käytöstä viisi vuotta etuajassa viimeistään huhtikuun alussa 2024. Olemme kulkeneet kohti hajautettua energiajärjestelmää jo vuosia ja investoineet vahvasti uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotantoon.

Lue lisää aiheesta

Helen