Uutinen / 9.12.2022

Hiilineutraali energiayhtiö 2030 – 80 % päästövähenemä mahdollinen jo vuonna 2025

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuusohjelmassamme kerromme teoista ja päästövähennyspolusta, joilla saavutamme tavoitteemme, vähennämme riippuvuuttamme fossiilisesta tuontienergiasta sekä lisäämme energiaomavaraisuuttamme nopeutetusti.

– Haluamme luoda maailman moderneimman ja ennen kaikkea kestävän energiajärjestelmän, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Maailmantilanne on alleviivannut tarpeen pitää kiinni hiilineutraalisuustavoitteestamme, joka vie meitä kohti energiaomavaraisempaa ja toimitusvarmempaa energiatulevaisuutta, mutta se vaatii myös liiketoimintaälyä tehdä suunnitelmia, joita voimme toteuttaa muuttuvassa ja tällä hetkellä erittäin arvaamattomassa toimintaympäristössä, sanoo Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Hiilineutraalisuusohjelmamme peruspilarit on määritelty ja ohjelma varmistaa hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamisen aikataulussa.

Näin päästövähennyksemme etenevät

 • 2023: vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  Suljemme Hanasaaren voimalaitoksen ja puolitamme kivihiilen käytön. Korvaamme tuotantoa hukkalämmöillä, kestävällä bioenergialla, energian varastoinnilla sekä ydin-, tuuli- ja aurinkovoimalla.
 • 2024: vähintään 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  Suljemme Salmisaaren hiilivoimalan ja lopetamme kivihiilen käytön. Siirrymme kohti hajautettua lämmöntuotantoa ja kestävää energiajärjestelmää.
 • 2025: vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  Lämmöntuotantomme muodostuu valtaosin hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävistä lämpöpumpuista, sähkökattiloista, energian varastoinnista ja kestävästä bioenergiasta. Tuotamme sähköä pääosin tuuli-, ydin-, vesi- ja aurinkovoimalla.
 • 2030: vähintään 95 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  Kasvatamme entisestään tuuli- ja aurinkovoimaa sekä polttoon perustumattoman lämmöntuotannon määrää erityisesti lämpöpumppuratkaisuilla. Kompensoimme jäljelle jääneet päästöt.

Hiilineutraali Helen 2030: Helenin päästövähennystavoite (kokonaispäästöt)

Kokonaispäästögraafi1-12-2023.png

Merkittävät päästövähennykset saavutetaan mittavalla investointiohjelmalla

Teemme mittavia investointeja kestävään ja moderniin energiajärjestelmään ja rakennamme yli 2 000 megawattia fossiilista energiantuotantoa korvaavaa kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä. Investointiohjelman avulla saavutamme 80 prosentin päästövähenemän vuoden 1990 tasosta jo vuonna 2025. Vuonna 2030 energiantuotantomme on hiilineutraali: energiatuotantomme hiilidioksidipäästöt laskevat vähintään 95 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävät päästöt tulemme kompensoimaan.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on enemmän kuin ilmastoteko

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on ilmastoteko, mutta se myös laskee hintapainetta ja lisää energiaomavaraisuutta. Kestävän ja modernin energiajärjestelmän tulee turvata toimitus- ja huoltovarmuutemme kaikissa olosuhteissa. Tuotannon ja jakelun energiatehokkuus on huomioitu osana hiilineutraalisuusohjelmaa.

Kivihiilen käytöstä luopuminen on vain osa hiilineutraalisuusmatkaamme. Rakennamme tulevaisuuden energia-alustaa kehittämällä kaukolämpöjärjestelmän älykkyyttä, jotta tuotantoa ja kulutusta voidaan optimoida paremmin ja välttää ylilämmittämistä.

– Omilla toimillamme haluamme näyttää suuntaa ja olla aktiivisesti ratkaisemassa ilmastokriisiä. Visioimamme energiatulevaisuus muuttaa energiayhtiön ja asiakkaan roolia. Asiakas ei ole vain asiakas vaan myös tuottaja ja aktiivinen toimija. Tulevaisuuden energiajärjestelmä onnistuu vain yhteistyössä asiakkaiden kanssa, sanoo Helenin kehitysjohtaja Janne Rauhamäki.

Hiilineutraalisuustoimien lisäksi huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaikessa toiminnassamme. Olemme kartoittaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja julkaisseet biodiversiteettistrategiamme. Biodiversiteettistrategian pohjalta laadimme vuonna 2023 toimenpidesuunnitelman, jonka etenemisestä raportoimme osana vuosittaista vastuullisuusraporttiamme.

Turbulentissa toimintaympäristössä suunnan näyttäminen on vaativaa, mutta energia-alan suuren murroksen keskellä suuntamme ja tavoitteemme on selkeä. Siirrymme hiilineutraaliin tuotantoon nopeutetusti mutta energian toimitusvarmuudesta tinkimättä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus