Uutinen / 3.11.2022

Juurakon tuulipuisto aloitti onnistuneesti säännöllisen sähköntuotannon

Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston omistama Juurakon tuulipuiston seitsemän turbiinia on saatu onnistuneesti valmiiksi ja tuulipuisto on alkanut tuottamaan puhdasta sähköä huipputehokapasiteetilla 40 MW. Tuulipuiston on kehittänyt ja rakennuttanut kansainvälinen VSB-konserni ja se sijaitsee Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaalla.

- Olemme ylpeitä ottaessamme tämän tuulipuiston kanssa jälleen yhden ison askeleen kohti Suomen ilmastotavoitteita ja Helenin strategian mukaista siirtymää hiilineutraaliin, uusiutuvaan ja luotettavaan voimantuotantoon. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on ollut erinomainen yhteistyö VSB-konsernin ja Ålandsbankenin, sekä Kalajoen kaupungin ja maanomistajien kanssa, toteaa Helenin tuulivoimajohtaja Pekka Tolonen.

Juurakon tuulipuisto on yksi Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kolmesta yhteisestä tuulipuistoinvestoinnista.

- Juurakko on rahastomme sijoituskohteista ensimmäinen tuotantovaiheeseen siirtyvä tuulipuisto. On erityisen hienoa saavuttaa yhteistyössämme Helenin kanssa tämä tärkeä merkkipaalu. Tämä on merkityksellinen myös sijoittajillemme, jotka omistavat nyt suoraan puhdasta ja kotimaista tuulivoimatuotantoa, joka vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiön salkunhoitaja Jimmy Forsman.

Juurakon tuulipuiston kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2013, ja sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2021. Kaupallinen käyttöönotto tapahtui suunnitelmien mukaisesti ja ajallaan loka-marraskuun 2022 vaihteessa ja avajaisia vietettiin 2.11.2022.

- Yhteistyö Kalajoen kaupungin päättäjien, maanomistajien, alihankkijoiden ja turbiinitoimittajan, sekä tietenkin Helenin ja Ålandsbankenin kanssa on ollut avointa ja mutkatonta, mikä on mahdollistanut Juurakon valmistumisen onnistuneesti ja ajallaan. Meille tämä on erityisen tärkeä onnistuminen, sillä Juurakko on hankkeistamme ensimmäinen Suomessa. Lisäksi puiston valmistumisen ajoitus hyvissä ajoin talven kulutushuippuja ennen on tärkeää kotimaamme energiahuollon kannalta, kertoo VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren.

Helen on aktiivisesti kasvattanut omaa tuulivoimatuotantoaan. Juurakon tuulipuiston lisäksi Helen osti yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Karahkan tuulipuiston (noin 150 MW) VSB-konsernilta heinäkuussa 2022. Karahkan tuulipuiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Näiden uusimpien hankintojen myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen Helenin sähköntuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiön kokonaistuotannosta yli 90 % olisi päästötöntä.

Ensimmäinen Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston yhteinen tuulivoimainvestointi on Kurikassa sijaitseva, 30 turbiinin ja 165 MW Kalistannevan tuulipuisto, jonka rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2022. Näiden lisäksi Helenin Lakiakangas 3 -tuulipuiston 20 tuuliturbiinia aloittivat säännöllisen sähköntuotannon alkuvuodesta 2022. Rakentumassa on myös yhteishankkeena Fortumin kanssa Närpiön ja Kristiinankaupungin ympäristöön kaksi tuulipuistoa ja yhteensä 56 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 381 MW.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus