Uutinen / 2.12.2022

Päätöksiä lähivuosien investoinneista – Helen rakentaa yli 2 000 MW fossiilisen energiantuotannon korvaavaa kapasiteettia

Monipuolinen tuotantorakenne ja energiaomavaraisuuden lisääminen ovat avainasioita, joilla turvaamme huolto- ja toimitusvarmuuden energia-alan murroksessa ja epävarmassa maailmantilanteessa. Meille on kuitenkin yhtä tärkeää jatkaa modernin ja kestävän energiajärjestelmän rakentamista, jotta varmistamme olevamme hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Helenin hallituksen päätösten mukaisesti tulemme lähivuosina rakentamaan yli 2 000 MW fossiilisen energiatuotannon korvaavaa kapasiteettia.

Olemme jo aiemmin kertoneet Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotantolaitosten sulkemisesta. Poistuva yhteistuotantolaitosten sähköntuotantokapasiteetti on lähes 400 MW. Vuoden 2025 loppuun mennessä uuden sähköntuotantokapasiteetin määrä tulee olemaan noin 1 300 MW. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, ydin- ja aurinkovoima. Merkittävien tuulivoimainvestointiemme myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan ison osan sähköntuotannostamme vuonna 2025, jolloin kokonaistuotannostamme yli 90 prosenttia on päästötöntä. Samana vuonna vuosittainen tuulivoimatuotantomme ylittää aiemmin kivihiilellä tuotetun sähkön määrän.

Lämmön osalta tarkastelemme lämmön riittävyyttä kokonaisuutena emmekä yksittäisten laitosten korvaamisena. Kivihiileen perustuvaa tuotantoa korvataan tekemällä merkittäviä lisäinvestointeja erilaisia hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntäviin lämpöpumppuihin ja sähkökattiloihin sekä energian varastoinnilla ja kestävällä bioenergialla. Poistuva yhteistuotantolaitosten lämmöntuotantokapasiteetti on 720 MW ja kokonaisuudessa kivihiilellä tuotettavaa lämpöä poistuu 890 MW: a. Kivihiiltä korvaava uusi kapasiteetti tulee olemaan vuoden 2025 loppuun mennessä kooltaan noin 1 000 MW. Uutta tuotantoa tarvitaan vanhaa enemmän muun muassa tuotannon volatiilisuuden takia. Osa investoinneista on jo tuotannossa ja osa rakenteilla ja suunnitteilla. Näillä investoinneilla korvaamme kivihiilen lisäksi myös maakaasun ja öljyn käyttöä. Investoinnit lisäävät energiaomavaraisuuttamme, joka puolestaan mahdollistaa aikaisempaa ennustettavamman hintakehityksen.

– Investoinnit monipuoliseen tuotantorakenteeseen niin sähkön kuin lämmön tuotannon osalta takaavat jatkossakin huolto- ja toimitusvarmuutemme ja vihreän siirtymämme jatkumisen matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Tarvitsemme sekä nopeita että pidemmän aikavälin ratkaisuja, jotka korvaavat kivihiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä ja sähköä. 2021–2025 välisenä aikana rakennamme tätä korvaava kapasiteettia yhteensä yli 2 000 MW, josta polttamattoman tuotannon osuus on yli 80 prosenttia, kommentoi Helenin energia-alustan ja tuotantoratkaisuiden johtaja Timo Aaltonen.

Uusi sähkön ja lämmön tuotantokapasiteetti 2021–2025

Sähkön tuotanto 2025

Lämmön tuotanto 2025

Tuulivoima noin 910 MW Hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävät lämpöpumput noin 230 MW
Ydinvoima noin 160 MW Sähkökattilat noin 280 MW
Aurinkovoima noin 220 MW Lämpövarastot noin 120 MW
  Kestävä bioenergia noin 410 MW
Yhteensä: noin 1 290 MW Yhteensä: noin 1 040 MW


Ottaen huomioon nopeasti edenneen energiakriisin, turbulentin toimintaympäristön, huolto- ja toimitusvarmuuden, asiakashinnan ja hiilineutraalisuustavoitteemme toteutamme edellä mainittujen polttoon perustumattomien investointien lisäksi Salmisaaressa sijaitsevan lämpökattilan pellettikonversion. Vuosaaren uusi biolämpölaitos on jo käyttöönottovaiheessa ja valitut energiatehokkuusratkaisut tekevät siitä yhden Suomen energiatehokkaimmista laitoksista.

– Hajautettu tuotanto, joka ei perustu yhteen tuotantotapaan tai polttoaineeseen lisää huolto- ja toimitusvarmuuttamme. Tekoälyn ja älykkään verkon avulla pystymme tulevaisuudessa optimoimaan lämmöntuotantoa entistä tehokkaammin ja tuottamaan vain sen, mitä tarvitaan, Timo Aaltonen kertoo.

Merkittävä tehokkuuden nosto saadaan aikaiseksi lisäämällä digitaalisuutta ja tekoälyä energiajärjestelmän ohjauksessa, alentamalla kaukolämpöverkon lämpötilaa ja kehittämällä kiinteistöjen älykästä lämmönohjausta yhdessä asiakkaiden kanssa, jolloin vältetään ylilämmitys ja mahdollistetaan kysyntäjousto. Helsingin hiilineutraalissa lämmityksessä yhdistyvät maailmanluokan sähkön ja lämmityksen energiaverkot sekä tuotantolaitoksemme, kiinteistökohtaiset uusiutuvan energian ratkaisut sekä kokonaisvaltaiset energiaratkaisut uudistuvassa ja kasvavassa kaupungissa.

Olemme kulkeneet kohti kestävää ja hajautettua energiajärjestelmää jo vuosia ja investoineet vahvasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme investoineet yli 200 MEUR lämmöntuotantoon, ja sähköntuotannossa olemme sitoutuneet yli 650 MEUR investointeihin. Olemme myös sitoutuneet Helsingin kaupungin hiilineutraalisuustavoitteeseen, ja tulemme saavuttamaan sen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on entistä fiksumpi, kestävämpi, hiilineutraali energiajärjestelmä, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristön huomioiden. Samalla kehitämme ennakkoluulottomasti entistä älykkäämpiä ja puhtaampia ratkaisuja vastaamaan tämän päivän ja huomisen energiahaasteisiin yhdessä asiakkaidemme kanssa.