Uutinen / 24.4.2023

Aurinkopuistoista tasapainoa tuulivoimalle

Puhdas ja edullinen energiantuotanto voi olla Suomelle merkittävä kilpailuetu, kun teollisuuden toimijat kartoittavat parhaita sijoituspaikkoja investoinneilleen. Helen on mukana uudessa aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymässä, jonka jäsenet ovat valmiita investoimaan lähivuosina 10 miljardia euroa puhtaan aurinkoenergian tuotantoon.

Suomi käy läpi suurta energiamurrosta ja kulkee kohti uuden teollisuuden aikakautta. Monet eurooppalaiset teollisuuden toimijat ovat kääntäneet katseensa Suomeen, koska puhtaan ja edullisen sähkön potentiaali on meillä suuri. Uudet teolliset investoinnit luovat kasvua, työtä ja hyvinvointia. Runsaasta sähköenergian tuotannosta tulee uusi teollisuuspolitiikan kivijalka, mikä vauhdittaa muun muassa vedyn ja siitä jalostettujen tuotteiden vientiä.

– Tuulivoiman lisäksi aurinkoenergialla tulee olemaan tässä kehityksessä suuri merkitys. Aurinkovoima tasapainottaa Suomen energiajärjestelmää. Aurinkopuistoja pystytään rakentamaan lähemmäs kulutusta sekä maantieteellisesti tasaisemmin kuin tuulivoimaa tällä hetkellä, kertoo Helenin auringon ja tuulen tuotehallinnan ja -kehityksen vetäjä Minna Junnikkala.

Toimintaympäristön kehitykseen tarvitaan poliittista tukea

Joukko suomalaisia teollisen mittakaavan aurinkovoiman kehittäjiä perusti alkuvuodesta Auringosta Energiaa -yhteenliittymän, jonka jäseneksi myös Helen liittyi. Yhteenliittymän tarkoituksena on parantaa aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa. Vuoteen 2035 mennessä aurinkoenergialla on mahdollista tuottaa 18 terawattituntia puhdasta sähköä, mikä vastaa noin 26 prosenttia Suomen nykyisestä sähköntuotannosta.

– Aurinkovoima on juuri muuttumassa taloudellisesti kannattavaksi ilman valtion tukia, joten on tärkeää, että toimintaympäristö kehittyy otolliseksi tälle yhteiskunnallemme tärkeälle kehityspolulle, Junnikkala painottaa.

Yhteenliittymä kokosi kolme merkittävintä toimea, jotka päättäjät voisivat tehdä aurinkovoiman mahdollisuuksien toteutumiseksi.

  1. Valtioneuvoston tulisi käynnistää aurinkovoiman edistämisohjelma osana Suomen puhtaan energian teollisuusohjelmaa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vetovastuulla olevan edistämisohjelman tavoitteena olisi aurinkoenergiatoimialan aseman vahvistaminen keskeisenä osana Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Ohjelma määrittelisi kansallisen tavoitetason aurinkovoiman tuotannolle ja keinovalikoiman tavoitteiden saavuttamiseksi.
  2. Aurinkoenergiapuistojen kiinteistövero pitäisi laskea samalle tasolle maatuulivoiman kiinteistöveron kanssa suhteessa tuotettuun energian määrään. Investointiympäristön ja kannattavuuden vahvistaminen ovat edellytys teollisen mittakaavan aurinkoenergiatuotannon lisäämiselle ilman valtion avustuksia.
  3. Aurinkoenergiatuotannon luvitusta tulisi toteuttaa nykyisten luvituskäytäntöjen pohjalta. Samalla tulisi mahdollistaa myös suunnittelutarveratkaisujen (STR) käyttö. Mikäli luvittaminen sujuu yhdessä vuodessa, saadaan puisto sähköntuotantoon 2–3 vuodessa. Aurinkoenergiaa kehittävät yhtiöt ovat halukkaita luomaan alalle yhteisiä toimintamalleja ja standardeja ja edistämään alalle vastuullista sääntelyä yhdessä energia- ja ympäristökysymyksistä vastaavan hallinnon kanssa.


Tasaisempi tuotanto pitää hinnan vakaampana

Aurinkoenergian tuotanto ajoittuu Suomessa valoisille kevät- ja kesäkuukausille, ja se täydentää siten kesäajan ulkopuolelle painottuvaa tuulivoimatuotantoa. Yhdessä aurinko- ja tuulivoima pitävät kotimaisen uusiutuvan sähkön kokonaistuotannon tasaisena, ja säätökykyä voidaan lisätä edelleen sähkövarastojen avulla.

– Aurinkoenergia täydentää tuulivoiman tuotantoprofiilia erinomaisesti, jolloin myös sähkön hinta pysyy vakaampana. Yleensä silloin kun paistaa niin tuulee vähemmän ja kun tuulee niin aurinko paistaa vähemmän, Junnikkala havainnollistaa.

Helen on toimittanut yritys- ja henkilöasiakkailleen aurinkoenergiaratkaisuja jo vuosia. Myös aurinkopuistojen osalta Helen on edelläkävijä Suomessa, ja meillä on rakenteilla noin 220 megawatin edestä aurinkovoimatuotantoa.

Rakennamme parhaillaan kymmenen megawatin aurinkopuistoa Lohjan Kirkniemeen. Puisto on valmistuessaan vuonna 2024 yksi Suomen suurimmista, ja se tuottaa uusiutuvaa kotimaista sähköä kymmenen gigawattitunnin edestä vuosittain. 1,5 megawatin pilottipuistomme valmistui Nurmijärvelle keväällä 2023, ja Kalannissa sijaitsevan 206 megawatin puiston arvioidaan olevan tuotannossa vuoden 2024 lopulla. Lisäksi tuotamme aurinkosähköä Suvilahden, Kivikon ja Messukeskuksen aurinkovoimaloissa.

Lue lisää aiheesta

Aurinkoenergia Hiilineutraalisuus