Uutinen / 20.6.2023

Helen ja muut johtavat energiayhtiöt Suomessa yhdistävät voimansa teollisen vetylaakson kehittämiseksi

Helen Oy, Neste Oyj, Gasgrid Finland Oy ja Vantaan Energia Oy ovat käynnistäneet yhdessä alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle. Yhteishanke edistää pyrkimystä tehdä Suomesta johtava eurooppalainen vetytalous, joka luo teollisuudelle investointimahdollisuuksia ja tukee Suomen ja Euroopan hiilineutraalisuustavoitteita.

Teollinen vetylaakso yhdistäisi infrastruktuurin, uusiutuvan vedyn varastoinnin sekä siirron ja palvelisi sekä vedyn tuottajia että kuluttajia. Lisäksi tutkimuksissa selvitetään toimialan integraatiomahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusiutuvan vedyn tuotannon yhteydessä syntyy merkittäviä määriä uusiutuvaa lämpöä, jota voidaan käyttää kaukolämmityksessä.

Yritysten välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vetytalouden kehittämisessä Suomessa. Tämä nostetaan esille myös Suomen hallituksen helmikuussa 2023 hyväksymässä vetyä koskevassa periaatepäätöksessä.

– Helen haluaa tulla keskeiseksi toimijaksi vetytaloudessa ja suunnittelee laajamittaista vedyntuotantoa Vuosaaren voimalaitosalueella Helsingissä. Lisäksi 3H2-demonstraatiohanke odottaa työ- ja elinkeinoministeriön rahoituspäätöstä. Helen tutkii myös mahdollisuutta hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin uudessa Vuosaaren biolämpölaitoksessa. Vety, biopohjainen hiilidioksidi ja laajamittainen tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ovat keskeisiä elementtejä erilaisten hiilineutraalien ratkaisujen rakentamisessa, sanoo Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Tarvitaan kustannustehokkaita ratkaisuja vedyn siirtoon ja varastointiin, jotta Suomen vetytalous olisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen. Erilaisten vedyn siirron ja varastoinnin vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointi on ensimmäisiä vaiheita hyvin toimivien vetymarkkinoiden kehittämisessä. Vedyn siirron infrastruktuuri edistää kilpailukykyisten vetymarkkinoiden syntymistä.

– Gasgrid Finland edistää kansallisen vetyverkon kehittämistä, kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä ja Itämeren alueen vetymarkkinoita. Tuemme teollisuuden investointeja ja kehitämme vetyputkea, joka yhdistää vedyn tuottajat ja kuluttajat, sanoo Gasgridin vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki.

– Neste on nykyään Suomen suurin vedyn kuluttaja. Tarvitsemme uusiutuvaa vetyä, jotta voimme täyttää ilmastositoumuksemme ja saavuttaa hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Vety on olennainen osa prosessejamme, ja tehokkaasti toimiva vetylaakso olisi hyvä tapa hankkia vetyä tulevaisuudessa. Sähköinfrastruktuurin sekä vedyn varastoinnin ja jakelun infrastruktuurin rakentaminen on keskeistä vetytalouden kehittämisessä. Olemalla avoimia yhteistyölle ja etsimällä kumppanuuksia löydämme uusia polkuja ja avaamme mielenkiintoisten mahdollisuuksien maailman, sanoo Nesteen uusiutuvasta vedystä vastaava johtaja Outi Ervasti.

– Vantaan Energian tavoitteena on tulla hiilinegatiiviseksi energiayhtiöksi vuoteen 2030 mennessä hyödyntämällä kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Uusiutuva vety on keskeinen tekijä hiilidioksidin talteenotossa ja hyödyntämisessä ja muissa uusissa prosesseissa, joiden avulla väistämättömät päästöt esimerkiksi jätteiden energiakäytön liiketoiminnastamme saadaan hyötykäyttöön. Lisäksi hukkalämpö saadaan käyttöön tuottamalla vetyä kaukolämpöverkon vieressä. Samalla edistetään pääkaupunkiseudun hiilestä irtautumista vähentämällä kaukolämmityksen päästöjä, sanoo Vantaan Energian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö