Nyhet / 20.6.2023

Helen och andra ledande finländska energiföretag går samman för att utveckla ett industriellt vätgaskluster

Helen Ab, Neste Abp, Gasgrid Finland Ab och Vanda Energi Ab har tillsammans påbörjat förstudier om utvecklingen av ett industriellt vätgaskluster i Nyland, Finland. Denna gemensamma satsning är ett steg mot att göra Finland till en ledande vätgasekonomi i Europa som skapar industriella investeringsmöjligheter och stödjer Finlands och Europas klimatneutrala mål.

Det industriella vätgasklustret skulle kombinera infrastruktur, lagring och transport av förnybar vätgas, vilket tjänar både vätgasproducenter och förbrukare. Dessutom är utnyttjandet av integrationsmöjligheter inom sektorn ett nyckelelement i studierna. I samband med den förnybara vätgasproduktionen genereras betydande mängder förnybar värme, som kan utnyttjas som fjärrvärme.

Företagssamarbeten har en nyckelroll för utvecklingen av vätgasekonomin i Finland, som också framhålls i den nationella resolutionen om vätgas som antogs av den finska regeringen i februari 2023.

– Helen har ambitionen att bli en betydande aktör inom vätgasekonomin och planerar storskalig vätgasproduktion vid Helens kraftverksområde i Nordsjö i Helsingfors, tillsammans med demonstrationsprojektet 3H2 som väntar på finansieringsbeslut från Arbets- och näringsministeriet. Helen undersöker också möjligheten till avskiljning, utnyttjande och lagring av koldioxid vid nya Nordsjö biovärmeverk. Vätgas, biobaserad koldioxid och storskalig vind- och solkraftsproduktion är de viktigaste byggstenarna för olika klimatneutrala lösningar, säger Sari Mannonen, direktör för lösningsverksamheten och portföljutveckling på Helen.

Om den finska vätgasekonomin ska bli konkurrenskraftig i ett globalt sammanhang behövs kostnadseffektiva lösningar för vätgastransport och lagring. Genomförbarheten gällande olika vätgastransport- och lagringsalternativ kommer att utvärderas som de första stegen mot att utveckla en väl fungerande vätgasmarknad. En infrastruktur för vätgastransport bidrar till framväxten av en konkurrenskraftig vätgasmarknad.

– Gasgrid Finland främjar utvecklingen av det nationella vätgasnätet, internationellt infrastruktursamarbete och vätgasmarknaden i Östersjöregionen. Vår uppgift är att stödja industriella investeringar och utveckla vätgasledningar som sammanför vätgasproducenter och konsumenter, säger Sara Kärki, chef för väteutveckling vid Gasgrid Finland.

– Neste är idag den största vätgaskonsumenten i Finland. Vi behöver förnybar vätgas för att kunna nå våra klimatåtaganden, som att uppnå en klimatneutral produktion innan år 2035. Vätgas ingår som en viktig del i våra processer och ett effektivt fungerande vätgaskluster skulle vara ett utmärkt sätt att införskaffa vätgas i framtiden. Uppbyggandet av såväl energiinfrastrukturen som infrastrukturen för lagring och distribution av vätgas är nyckelfaktorer för utvecklingen av vätgasekonomin. Genom att vara öppna för samarbete och söka partnerskap upptäcker vi nya vägar och låser upp en värld av intressanta möjligheter, säger Outi Ervasti, Vice President för Renewable Hydrogen på Neste.

– Vanda Energi har som mål att bli ett koldioxidnegativt energibolag fram till år 2030 och dra nytta av de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder. Förnybar vätgas är en viktig möjliggörare för nya processer som koldioxidavskiljning och -utnyttjande, vilket behövs för att ta hand om oundvikliga utsläpp från till exempel vår Waste to Energy-affärsverksamhet till vidare användning. Dessutom möjliggör vätgasproduktion bredvid fjärrvärmenätet utnyttjande av spillvärme och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i huvudstadsregionen, säger Kalle Patomeri, affärsdirektör på Vanda Energi.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme