Uutinen / 21.9.2023

Helen on sitoutunut työmaiden päästöjä vähentävään green deal -sopimukseen

Helen-konserni on solminut ympäristöministeriön vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi ja laatinut toimenpideohjelman vähennysten toteuttamiseksi. Sopimus asettaa selkeät tavoitteet työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

Helen on ensimmäinen energia-alan yritys, joka on liittynyt mukaan päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen. Sopimus edistää uusien ratkaisu- ja toimintamallien kehittämistä työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

– Haluamme toimia vastuullisesti työmaillamme ja pienentää hiilijalanjälkeämme. Green deal -sopimus on luonteva osa hiilineutraalisuuspolkuamme , jolla olemme edenneet tavoitteellisesti jo usean vuoden ajan, kertoo Helenin ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen

Green deal on vapaaehtoinen sopimus, jonka avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Sopimuksessa sitoudumme siihen, että Helenin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia ja että niissä käytettävistä työkoneista ja kuljetuskalustosta vähintään 20 prosenttia toimii sähköllä, vedyllä tai biokaasulla. Lisäksi sitoudumme siihen, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 prosenttia työkoneista ja kuljetuskalustosta toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Huomioimme green deal -kriteerit tulevissa hankintasopimuksissa.

Siirrymme kohti päästöttömiä työmaita asteittain. Olemme laatineet tiekartan työmaiden hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja asettaneet vuosittaiset päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 asti. Tavoitteemme on vähentää työmaidemme kokonaispäästöjä vähentämällä asfaltointien kokonaismäärää. Lisäksi pyrimme tehostamaan kiertotaloutta lisäämällä kierrätettyjen maa-ainesten ja asfalttien käyttöä. 

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme jo aiemmin sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) päästövähennystavoitteisiin, ja green deal -sopimuksen mukainen ilmastotyö tukee SBTi:n Scope 3 -kasvihuonepäästöjen vähentämistä.   

Lue lisää aiheesta

Helen Hiilineutraalisuus