Uutinen / 5.10.2023

Helen tuo markkinoille uuden joustopalvelun ja investoi omiin sähkövarastoihin

Sähkövarastojen tarve kasvaa vuosi vuodelta, sillä vihreä siirtymä edellyttää sähköjärjestelmältä yhä suurempaa joustokykyä. Helen lanseeraa asiakkailleen uuden megawattiluokan sähkövarastojen operointiin keskittyvän palvelun, joka optimoi akkuihin varastoidun sähkön tarjoamisen sähkö- ja reservimarkkinoille. Helenin omaan teknologia-alustaan perustuva ratkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Uusi Akkutuotto-palvelu auttaa Helenin asiakkaita ansaitsemaan joustokyvyllään samalla, kun asiakkaan omat sähkövarastot osallistuvat konkreettisesti energiamurroksen toteuttamiseen. Palvelun taustalla olevan HelenFlex-teknologian koneoppivat algoritmit rakentavat kullekin päivälle parhaan mahdollisen yhdistelmän sähkö- ja reservikaupankäyntiä. Yhdistelmän rakennus ja kaupankäynti tapahtuvat täysin automaattisesti, ja asiakas pääsee seuraamaan operoinnin tietoja läpinäkyvästi Yritys Helen -palvelussa.

– Kestävä energiajärjestelmä vaatii niin sähkön aiempaa joustavampaa tuotantoa ja kulutusta kuin varastointiakin. Haluamme mahdollistaa asiakkaidemme suuren kokoluokan sähkövarastojen osallistumisen markkinoille, sillä niillä voidaan tasata muun muassa sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa. Samalla investoimme omiin tuuli- ja aurinkopuistojen yhteyteen rakennettaviin varastoihin, kuvailee Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Ensimmäinen Akkutuotto-palvelua hyödyntävä sähkövarasto on Helenin ja CPC Finlandin yhteisomistaman Lakiakangas 3 -tuulipuiston yhteyteen rakennettu viiden megawatin varasto, joka otettiin käyttöön lokakuun alussa. Jatkamme varastoinvestointeja Lohjan aurinkopuistoon, jonne rakennamme Helenin ensimmäisen aurinkopuiston yhteyteen tulevan sähkövaraston. Puiston rakentaminen alkaa syksyllä, ja kesällä tehdyn investointipäätöksen myötä puisto laajenee sähkövarastolla ensi vuoden aikana.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia akkuihin investoiville yrityksille

Energiamurros eli energiantuotannon siirtyminen keskitetyistä fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista pienempiin uusiutuvaa energiaa tuottaviin yksiköihin muuttaa sähköjärjestelmää merkittävästi. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitäminen kasvattaa muun muassa järjestelmän nopean säädön tarvetta. Tämä avaa entistä useammalle toimijalle mahdollisuuden osallistua Fingridin operoimille reservimarkkinoille, joiden kautta riittävä säätökyky varmistetaan.

Käytännössä säätö toimii niin, että kun sähköverkkoon tulee äkillinen ja odottamaton muutos, otetaan käyttöön reservejä, kuten sähkövarastoja, joilla verkon tasapaino saadaan palautettua. Varastoitua sähköä käyttämällä saadaan siten kannateltua koko pohjoismaista sähköjärjestelmää, jonka osana varasto toimii.

– Reservi- ja sähkömarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on jatkossa tärkeä osa yhä useamman yrityksen liiketoimintaa. Markkinat voivat kuitenkin vaikuttaa ulkopuolelta katsottuna monimutkaisilta. Helenillä on yli sadan vuoden kokemus energia-alalta ja haluamme tarjota syvällisen markkinaosaamisemme asiakkaidemme käyttöön. Tavoitteenamme on olla Suomen johtava energian hallintapalveluiden tarjoaja, toteaa Helenin kehityspäällikkö Kristiina Siilin.