Nyhet / 5.10.2023

Helen lanserar en ny flexibilitetstjänst och investerar i egna elenergilager

Behovet av elenergilager ökar år för år då den gröna omställningen kräver allt mer förmåga till flexibilitet. Helen lanserar till sina kunder en tjänst som fokuserar på elenergilager i megawattklassen och som optimerar den i batterier lagrade elens försäljning till el- och reservmarknaden. Lösningen som grundar sig på Helens egna tekniska plattform är den första av sitt slag i Finland.

Den nya tjänsten Batterivinst bidrar till att Helens kunder med sin förmåga till flexibilitet kan göra förtjänster, samtidigt som deras egna elenergilager konkret deltar i energiomställningen. HelenFlex-teknologin som utgör grunden för tjänsten och dess maskininlärande algoritmer konstruerar den bästa tänkbara kombinationen av el- och reservhandel för varje dag. Kombinationskonstruktionen och handeln sker helt automatiskt och kunden kan följa uppgifterna om förloppet transparent i tjänsten Yritys Helen.

– I jämförelse med tidigare kräver ett hållbart energisystem flexiblare produktion och förbrukning av el, såväl som lagring av el. Vi vill ge våra kunder möjlighet att delta på marknaden av elenergilager i stor skala eftersom det med hjälp av dessa är möjligt att balansera bland annat produktionen av vind- och solenergi som är beroende av väderleksförhållanden. Samtidigt investerar vi i elenergilager i anslutning till våra egna vind- och solparker, beskriver Helens direktör för lösningsverksamheten och portföljutveckling Sari Mannonen.

Det första elenergilagret som utnyttjar tjänsten Batterivinst är Helens och CPC Finlands gemensamma elenergilager med en effektkapacitet på fem megawatt som byggts i anslutning till Vindparken Lakiakangas 3. Elenergilagret togs i bruk i början av oktober. Vi fortsätter investera i elenergilager i solparken i Lojo där vi bygger Helens första elenergilager i anslutning till en solpark. Solparksbygget inleds i höst och i och med investeringsbeslutet i somras utvidgas parken med ett elenergilager nästa år.

Nya affärsmöjligheter för företag som investerar i batterier

Energiomställningen, det vill säga övergången från kraftverk som använder fossila bränslen till mindre enheter som producerar förnybar energi, kommer att avsevärt förändra hela elenergisystemet. Upprätthållandet av balansen mellan produktionen och förbrukningen av el ökar bland annat behovet av en snabb justering av systemet. Det här öppnar en möjlighet för allt fler aktörer att delta i reservmarknaden som bedrivs av Fingrid och via vilken en tillräcklig elkapacitet säkerställs.

Justeringen fungerar i praktiken så att då en plötslig och oförväntad förändring sker i elnätet tas reserver i bruk, såsom elenergilager vilka gör det möjligt återställa balansen i elnätet. Med hjälp av lagrad el är det möjligt att bära upp hela det nordiska elenergisystemet, där lagret utgör en del.

– Utnyttjandet av de möjligheter som reserv- och elmarknaden erbjuder utgör framöver en viktig del av affärsverksamheten i allt fler företag. Marknaden kan dock utifrån sett verka komplex. Helen har mer än hundra års erfarenhet av energibranschen och vi vill erbjuda vår djupa marknadskunskap till våra kunder. Vår ambition är att vara Finlands ledande tillhandahållare av energihanteringstjänster, konstaterar Helens utvecklingschef Kristiina Siilin.