Uutinen / 27.4.2023

Pelletti korvaa kivihiilen käyttöä Salmisaaressa

Helen lisää bioenergian käyttöä muuttamalla Salmisaaren voimalaitosalueella sijaitsevan kivihiilikäyttöisen kattilalaitoksen pellettikäyttöiseksi. Investointi on osa Helenin hajautettua ja kestävää energiajärjestelmää ja tukee osaltaan matkaa kohti hiilineutraalisuutta. Samalla se lisää Helsingin energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Pellettikäyttöiseksi muutettava kattila korvaa kivihiilen käytön Salmisaaren A-voimalaitoksessa, jonka kivihiileen perustuva tuotanto päättyy keväällä 2023. Investointi vaatii voimalaitosalueella muutostöitä, joiden jälkeen pellettikattila alkaa tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon suunnitelmien mukaisesti lämmityskaudella 2024–2025. Kattilan käyttö painottuu talvikauteen, jolloin lämmöntarve on suurimmillaan. Salmisaaren B-voimalaitoksen kivihiileen perustuva tuotanto päättyy 1. huhtikuuta 2025.

– Tavoitteenamme on 80 prosentin päästövähennys vuonna 2025 verrattuna vuoden 1990 päästöihin ja hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. Kestävä bioenergia on osa kokonaisratkaisua, jolla saavutamme tavoitteemme. Monipuolinen tuotantorakenne turvaa lämmön toimitusvarmuuden kovimmillakin pakkasilla ja vähentää kaukolämmön hintavaihteluita, summaa Helenin kestävistä energiaratkaisuista vastaava Juhani Aaltonen.

Salmisaaressa sijaitsee entuudestaan vuonna 2019 valmistunut pellettilämpölaitos, ja pellettikäyttöiseksi muutettava kattila täydentää siten alueelle jo aikaisemmin rakennettua pellettiin perustuvaa energiainfrastruktuuria. Kattilan yhteyteen sijoitetaan myös uusi, laitoksen energiatehokkuutta parantava lämmöntalteenottojärjestelmä. Lisäksi A- ja B-voimalaitosrakennusten väliin rakennetaan muun muassa uusi pellettisiilo ja pelletin vastaanottorakennus. Rakennuksen suojeltuun julkisivuun tehdään mahdollisimman vähän muutoksia.

Pellettikattilan lisäksi Salmisaaren voimalaitosalueelle rakennetaan uusi teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitos, jonka tuotannon on määrä käynnistyä alkuvuodesta 2025. Samaan uudisrakennukseen tulee myös uusi sähkökattilalaitos, johon asennetaan kaksi teholtaan 50 megawatin sähkökattilaa. Lisäksi Salmisaaren voimalaitosaluetta täydentävät jo olemassa olevat lämpövarastot, joihin tehdään muutostöitä kuluvan vuoden aikana.

Pellettikattilajärjestelmä kytketään sekä kaukolämpö- että kaukojäähdytysverkkoon, mikä mahdollistaa jo valmiiksi olemassa olevan lämpöpumppukoneiston hyödyntämisen ja parantaa lämmöntuotannon hyötysuhdetta. Tehokkaan energia-alustaan integroitumisen ansiosta kattilan savukaasujen loppulämpötila on vain noin 13 astetta. Muutoksella saavutetaan noin 165 megawatin kokonaisteho, joka kattaa noin 45 000 kerrostalokaksion lämmöntarpeen.

Suuren energiatiheytensä ansiosta puupelletti soveltuu energiantuotantoon erityisen hyvin keskusta-alueella, jossa sen käyttö vähentää logistiikan tarvetta. Pelletti on peräisin saha- ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Hankintaa tehdään pääsääntöisesti kotimaasta ja täydennetään tarpeen mukaan tuonnilla muun muassa Itämeren alueen maista. Hankkimamme puupolttoaineet ovat sertifioiduilta toimittajilta ja alkuperävalvottuja, ja edellytämme niiden toimittajilta kestävän metsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa tuotantoa.