Uutinen / 14.3.2024

Helen teki historiallisen päästövähennyksen vuonna 2023

Helenin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna 38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen merkittävän laskun taustalla on Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen huhtikuussa 2023 ja siitä seurannut kivihiilen käytön huomattava väheneminen. Päästövähennys ei ole mitätön valtakunnallisellakaan tasolla, sillä Hanasaari tuotti viimeisinä vuosinaan noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä.

Helenin suorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 1,66 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2023. Vuonna 2022 vastaavat päästöt olivat 2,68 miljoonaa tonnia. Tiedot selviävät Helen-konsernin vuoden 2023 vuosikatsauksesta. Päästöjä koskevat luvut ovat riippumattoman osapuolen varmentamat.

– 38 prosentin päästövähennys konkretisoi ne mittavat investoinnit, joita olemme tehneet vihreään siirtymään viime vuosien aikana. Seuraava merkittävä askel päästövähennyspolullamme on Salmisaaren kivihiiltä käyttävän voimalaitoksen sulkeminen huhtikuussa 2025. Sitä ennen otamme käyttöön muun muassa useita sähkökattiloita sekä ympäristölämpöä hyödyntävän teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen, Helenin lämmöstä ja jäähdytyksestä vastaava johtaja Timo Aaltonen toteaa.

Helen sai päästövähennystavoitteilleen hyväksynnän Science Based Targets -aloitteelta ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä vuonna 2022. Tavoitteet perustuvat tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan yhdenmukaisuus Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun alle 1,5 asteen lämpenemistavoitteen kanssa. Vuoteen 2030 mennessä olemme sitoutuneet vähentämään:

  • 77 prosenttia Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjämme tuotettua sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoden 2019 tasosta
  • 77 prosenttia Scope 1- ja Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjämme myytyä sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoden 2019 tasosta

Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen myötä otimme käyttöön uusia korvaavia lämmönlähteitä, kuten Katri Valan lämpöpumppulaitoksen seitsemännen ja viimeisen lämpöpumpun. Investoimme hiilineutraaliin energiaan yhteensä 421 miljoonaa euroa vuonna 2023, ja vuoden lopussa 55 prosenttia energiantuotannostamme oli hiilineutraalia.

Rakennamme vuoteen 2025 mennessä yli 2 000 megawattia uusiutuvaa tuotantokapasiteettia, jolla korvaamme fossiilista energiantuotantoa. Samana vuonna lopetamme kivihiilen käytön. Sähköntuotantomme koostuu jo nyt pääosin tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimasta, ja lämmöntuotannossa lisäämme jatkuvasti kestävän bioenergian, hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävien lämpöpumppujen sekä sähkökattiloiden määrää. Tavoitteemme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi suunnittelemme polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus Helen