Uutinen / 2.1.2024

Helen uudisti organisaatiorakenteen ja nimitti uuden johtoryhmän 1.1.2024 alkaen

Helen organisoitui uuden strategian myötä tulosvastuullisiin liiketoimintayksiköihin ja niitä tukeviin toimintoihin. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2024.

Julkaisimme loppuvuodesta 2023 uuden strategian, joka tähtää hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi suunnittelemme polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä. Strategiamme keskiössä ovat vihreä siirtymä, jousto ja kannattavuus.

Uuden strategian myötä organisoiduimme tulosvastuullisiin liiketoimintoihin ja niitä tukeviin konsernitoimintoihin.

– Tavoitteenamme on ollut rakentaa uuden “Vihreä Joustavuus” strategiamme toteuttamista tukeva organisaatiorakenne. Rakennamme Helenistä entistä kilpailukykyisemmän ja entistä paremman työpaikan kaikille heleniläisille, toteaa toimitusjohtaja Olli Sirkka. 

Asiakkuudet ja palvelut -liiketoiminnan tavoitteena on rakentaa markkinoiden vahvimpia asiakassuhteita. Liiketoimintaan on keskitetty myynti, asiakaspalvelu, asiakaskokemus, markkinointi sekä sähköliitännäinen palvelukehitys ja -hallinta.

Sähköntuotanto ja energiajärjestelmän optimointi kehittää ja operoi tuottavasti sähkön tuotantoa. Optimoinnin tavoitteena on tasapainottaa Helenin sääriippuvaista portfoliota ja luoda kilpailuetua. Liiketoimintaan on keskitetty sähköntuotantokapasiteetin hallinta, konsernin energioiden optimointi, kaupankäynti johdannais- ja fyysisellä tukkumarkkinalla sekä energiavalvomopalvelut.

Lämpö ja jäähdytys -liiketoiminnan tavoitteena on luopua polttamiseen perustuvasta energiantuotannosta. Liiketoimintaan keskittyvät lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnan operointi, hankekehitys, hajautetun tuotannon asiakasratkaisut, lämpö- ja jäähdytysliitännäinen palvelukehitys ja hallinta sekä EHSQ.

Uudet liiketoiminnat ja vety -liiketoiminta varmistaa Helenin tulevaisuuden kilpailukyvyn systemaattisella tulevaisuuden ennakoinnilla ja uuden kannattavan liiketoiminnan innovoimisella. Uudet teknologiat, kuten vety, varastointi, CCUS sekä niiden seuranta, asiakas- ja markkinaymmärrys sekä TKI on keskitetty tähän liiketoimintaan.

Sähkönsiirtokapasiteetti on avaintekijä yhteiskuntamme sähköistymisessä ja Helen sähköverkko Oy on sen oleellinen mahdollistaja. Helen Sähköverkko edistää merkittävästi vihreää siirtymää sekä verkkoinvestoinneilla että palveluilla.

Liiketoimintoja tukevat jatkossa seuraavat konsernitoiminnot: digitaaliset ratkaisut, strategia ja yritysjärjestelyt, talous, työntekijäkokemus (hr, yritysturvallisuus ja kiinteistöt), vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet sekä viestintä ja brändi.

Helenin uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.1.2024

Olli Sirkka, toimitusjohtaja

Anu-Elina Hintsa, johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Timo Aaltonen, johtaja, lämpö ja jäähdytys

Harri Mattila, johtaja, sähköntuotanto ja energiajärjestelmän optimointi

Sari Mannonen, johtaja, uudet liiketoiminnat ja vety

Tuomas Teuri, johtaja, digitaaliset ratkaisut

Tuukka Toivonen, johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt

Timo Rajala, johtaja, talous

Janna Anttila, johtaja, työntekijäkokemus (hr, yritysturvallisuus ja kiinteistöt)

Susan Patronen, johtaja, viestintä ja brändi

Maiju Westergren, johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lue lisää aiheesta

Helen