Nyhet / 2.1.2024

Helen reformerade organisationsstrukturen och utsåg en ny ledningsgrupp från och med 1.1.2024

Med den nya strategin organiserades Helen i affärsenheter med resultatansvar och stödfunktioner. Den nya ledningsgruppen tillträdde den 1 januari 2024. 

I slutet av 2023 publicerade vi en ny strategi som syftar till klimatneutral energiproduktion senast år 2030. Dessutom planerar vi att fasa ut förbränning senast år 2040. Grön omställning, flexibilitet och lönsamhet är kärnan i vår strategi.  

Med den nya strategin är vi organiserade i affärsfunktioner med resultatansvar och stödjande koncernfunktioner.  

– Vårt syfte har varit att bygga upp en organisationsstruktur som stöder genomförandet av vår nya strategi ”Grön Flexibilitet”. Vi bygger ett mer konkurrenskraftig Helen och en bättre arbetsplats för alla anställda hos Helen, säger verkställande direktör  Olli Sirkka. 

Syftet med Försäljning och kundservice-affärsverksamheten är att bygga de starkaste kundrelationer på marknaden. Affärsverksamheten är inriktad på försäljning, kundservice, kundupplevelse, marknadsföring samt utveckling och förvaltning av e-anslutna tjänster.   

Elproduktion och optimering av energisystem utvecklar och driver elproduktion på ett lönsamt sätt. Målet med optimeringen är att balansera Helens väderberoende portfölj och skapa konkurrensfördelar. Affärsverksamheten är inriktad på kapacitetshanteringen inom elproduktion, energioptimering inom koncernen, handel på derivat- och fysiska grossistmarknader samt energiövervakningstjänster.  

Syftet med Värme och kyla-affärsverksamheten är att avstå från förbränningsbaserad energiproduktion. Affärsverksamheten fokuserar på driften av värme- och kylverksamheten, projektutveckling, kundlösningar för distribuerad produktion, utveckling och förvaltning av värme- och kylrelaterade tjänster samt EHSQ.  

Nya affärsverksamhet och vätgas-affärsverksamheten säkerställer Helens framtida konkurrenskraft genom att systematiskt förutse framtiden och skapa nya lönsamma affärsområden. Ny teknik som vätgas, lagring, CCUS samt övervakning av dessa, samt kund- och marknadsförståelse och FUI är centraliserade till denna affärsverksamhet.   

Elöverföringskapaciteten är en nyckelfaktor för elektrifieringen av vårt samhälle och Helen Elnät Ab är en viktig aktör i detta. Helen Elnät bidrar märkbart till den gröna omställningen genom både nätinvesteringar och tjänster. 

Verksamheterna kommer att stödjas av följande koncernfunktioner: digitala lösningar, strategi och företagsomstrukturering, ekonomi, arbetslivserfarenhet (hr, företagssäkerhet och fastigheter), hållbarhet och samhällsrelationer samt kommunikation och varumärke.  

Helens nya ledningsgrupp tillträdde den 1 januari 2024

Olli Sirkka, verkställande direktör  

Anu-Elina Hintsa, direktör, försäljning och kundservice  

Timo Aaltonen, direktör, värme och kyla  

Harri Mattila, direktör, elproduktion och optimering av energisystemet 

Sari Mannonen, direktör, nya affärsverksamhet och vätgas 

Tuomas Teuri, direktör, digitala lösningar 

Tuukka Toivonen, direktör, strategi och företagsomstrukturering 

Timo Rajala, direktör, ekonomi  

Janna Anttila, direktör, arbetslivserfarenhet (hr, företagssäkerhet och fastigheter) 

Susan Patronen, direktör, kommunikation och varumärke  

Maiju Westergren, direktör, hållbarhet och samhällsrelationer 

Läs mer om ämnet

Helen