Häiriötiedote / 9.6.2015

Sähkönjakelun keskeytys Pasilan alueella 9.6.2015 kello 00:35

Helen Sähköverkko Oy suoritti Pasilan sähköasemalla tiistaina 9.6.2015 klo 00:35 maasulkuvirran kompensointilaitteiston käyttöönottotestaukseen liittyviä kokeita. Käyttöönottotestaus on välttämätöntä tehdä ennen laitteiston tuotannolliseen käyttöön ottoa. Testaukseen liittyy hallittu vikatesti, joka aiheuttaa samalla lyhytaikaisen 20 kV jakeluverkon rasituksen, jonka kunnossa olevan jakeluverkon tulee kestää.

Verkolla suoritettiin etukäteen kaapeliverkon mittauksia, joiden perusteella mahdolliset heikot verkon osat jätettiin pois testialueesta. Näistä etukäteismittauksista huolimatta verkkoon oli jäänyt heikko kohta, jota mittauksissa ei havaittu. Tässä kohdassa syntyi ti 9.6.2015 klo 00:35 todellinen vika, jonka seurauksena sähkönjakelu oli keskeytynyt Länsi-, Itä- ja Keski-Pasilan alueelta sekä osia Pohjois-Pasilasta ja Käpylästä.

Sähkönjakelun keskeytys kesti 3 min 15sek. ja koski 880 asiakasta.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Helen Sähköverkko Oy