Yritys Helen - Asiakaskysely kevät 2023 -kyselyn arvonnan säännöt

Helen Oy arpoo 1 kpl 50 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin.

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2035428-7, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen ja osallistumisaika

Arvonta on käynnissä 3.-16.4.2023 välisenä aikana ja arvonnan voittaja arvotaan kaikkien kokonaan kyselyn täyttäneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken 21.4.2023. Arvontaan saa osallistua vain kerran, eivätkä Helen Oy:n työntekijät voi osallistua arvontaan. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Helen Oy:llä oikeus hylätä osallistuminen.

Palkinto ja sen toimittaminen

Kaikkien kyselyn kokonaan täyttäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 1 kpl S-ryhmän lahjakortti, arvoltaan 50 euroa. Arvonnan palkinto toimitetaan osallistujan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Palkintoehdot

Palkinto arvotaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 21.4.2023. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta puhelimitse.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus arvonta-aikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.