Artikkeli / 27.8.2020

Aurinkovoimala yrityksen katolle? Ota huomioon ainakin nämä 5 asiaa

Aurinkovoimalan suunnittelussa on tärkeintä tietää kiinteistön kulutusprofiili: paljonko sähköä kuluu eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Lisäksi suunnittelussa pitää ottaa huomioon 5 tärkeää asiaa.

Teksti: Bo Ingves Kuvat: Getty Images

Tutustu Helenin aurinkovoimaloihin


1. Katto: kantavuusselvitys varmistaa kattorakenteiden kestävyyden

Katon pitää aurinkovoimalan painon lisäksi kestää myös lumikuormaa. Siksi kattorakenteiden kestävyys on aurinkovoimalasuunnittelun a ja o, eli katolle pitää yleensä tehdä erillinen kantavuusselvitys.

Suunnittelussa huomioidaan myös muut rakennustekniset määräykset, sähkökeskuksen kapasiteetti ja kytkentäpaikkojen riittävyys. Jotta tarjouksia voi verrata keskenään, niistä pitää ilmetä selvästi, mitä kaikkea tarjouksiin sisältyy ja mistä voi koitua lisäkustannuksia. 

2. Takuu: vakavaraisen kumppanin puoleen voi kääntyä vuosikymmentenkin jälkeen

Aurinkosähkö on pitkäkestoinen investointi, ja aurinkovoimalan komponenttien takuut ovat yleensä 25–30 vuotta. Markkinat ovat tällä hetkellä melko ylikuumentuneet, minkä takia markkinoilla on paljon uusia tulijoita. Siksi on olennaista, että aurinkovoimalan tilaaja ottaa kumppanikseen vakavaraisen ja luotettavan toimittajan, joka on olemassa myös vuosikymmenten jälkeen.

3. Kokonaisuus: huomioi myös muut tavat vähentää kiinteistön päästöjä

Jos yritys hakee uusilla energiaratkaisuilla kustannussäästöjä ja vastuullisuutta, on hyödyllisempää katsoa kokonaisuutta kuin pelkkää aurinkovoimalaa pisteratkaisuna. Kiinteistön päästöjä voi pienentää myös vaihtamalla ekologisempaan sähkösopimukseen tai uudistamalla lämmitykseen ja viilennykseen liittyviä ratkaisuja.

Jos tarvekartoitus osoittaa, että aurinkovoimala sopii kokonaisuuteen, kannattaa samalla miettiä muitakin tulevia tarpeita, kuten sähköautojen latausta, ja mitoittaa kiinteistön sähköverkon mahdollinen laajennus sen mukaan.

4. Turvallisuus: standardin mukaiseen suojausmenetelmään voi luottaa

Helenin aurinkovoimalat ovat turvallisia, koska niiden osat ovat laadukkaita ja niitä asentaa alan ammattilainen. Markkinoilla aurinkovoimaloihin tarjotaan digitaalisia hätäkatkaisimia. Ne kuitenkin tuovat mukanaan paljon ylimääräistä elektroniikkaa ja sähkökytkentöjä, minkä takia ne usein nostavat paloriskikerrointa. Samalla aurinkovoimalan komponenttien määrä lisääntyy, mikä huonontaa voimalan kustannustehokkuutta.

Suomen sähköturvallisuusstandardin mukaan sähköinen erotus pitää olla silmin havaittava sekä käsin mitattava ja lukittava. Koska aurinkovoimaloiden hätäkatkaisimet toimivat digitaalisesti, niillä ei voi tehdä standardin mukaista sähköistä erotusta. Tämän takia Helen ei lähtökohtaisesti suosittele lisätuotteita vaikka pystyy tarvittaessa niitä toteuttamaan.

5. Palvelu: aurinkovoimalan voi ostaa myös palvelumallilla ilman alkuinvestointia

Osa aurinkovoimaloista myydään nykyään palveluna, kuten Helenin vuonna 2019 asentama aurinkovoimala Kauppakeskus Elon katolle Ylöjärvellä. Palvelumalli tarkoittaa, että asiakkaalta ei vaadita alkuinvestointia, vaan asiakas sitoutuu pelkästään ostamaan voimalan tuottaman aurinkosähkön.

Palvelumallilla asiakkaan energiakulut laskevat, koska paikallisesti itse tuotetun aurinkosähkön hintaan ei lisätä verkon siirtohintaa eikä siihen sisältyviä veroja. Siksi aurinkosähkö on usein verkkosähköä selkeästi halvempaa.

Asiantuntijana tuoteryhmäpäällikkö Lasse Välkkilä Heleniltä

Lue lisää aurinkovoimaloista ja ota yhteyttä, niin laskemme sinulle tarjouksen!

Lue lisää aiheesta

Yritykset Aurinkoenergia