Artikkeli / 3.5.2021

Kaukolämpö kehittyy - tällaisia etuja se tuo taloyhtiölle

Kaukolämpö on tehokas, luotettava ja huoleton tapa pitää asunnot lämpiminä niin taloyhtiöissä kuin pientaloissa. Kaukolämpö kehittyy koko ajan puhtaammaksi ja lämmöntuottotavoiltaan monipuolisemmaksi. Jo nyt kaukolämpöä on mahdollista ostaa hiilineutraalina. Uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö onkin helppo tapa pienentää asumisen hiilijalanjälkeä. Helenin uusi Kiinteähintainen kaukolämpö auttaa taloyhtiöitä budjetoinnissa ja lämmityskulujen ennustamisessa.

Teksti: Marjukka Puolakka

Kaukolämpö on merkittävässä asemassa helsinkiläisten kotien energiatehokkaassa lämmityksessä. Laaja verkosto mahdollistaa sen, että taloyhtiöt pysyvät luotettavasti lämpiminä säässä kuin säässä, mikä on tärkeää erityisesti talvisin.

”On energiatehokasta hyödyntää laajaa kaukolämpöjärjestelmää, joka modernisoituu koko ajan. Helenillä ei ole enää yhtä suurta voimalaitosta, joka puskee lämpöä verkkoon. Sen sijalle on kehitetty monipuolinen energiajärjestelmä, jossa lämpöä tuotetaan hajautetusti eri lähteistä siellä, missä se kulloinkin on energiatehokkainta ja edullisinta”, sanoo Helenin Sähkö, lämpö ja jäähdytys -yksikön päällikkö Päivi Pääkkönen.

Helenissä tutkitaan jatkuvasti uusia, puhtaita tapoja lämmön tuottamiseksi kaukolämpöverkkoon.

”Vuosaareen on rakenteilla biolämpölaitos, jonka pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä hake. Mustikkamaalle valmistuu Suomen suurin luolalämpövarasto, jossa kierrätetään monilla eri tavoilla tuotettua puhdasta energiaa. Tutkimme myös lämmön talteenottoa merivedestä,” Pääkkönen jatkaa.

Päästötön lämmitys on helppo ilmastoteko

Taloyhtiö voi valita peruskaukolämmön sijaan tai sen rinnalle uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä tai kiertolämpöä. Uusiutuva kaukolämpö tuotetaan puupelleteillä ja biokaasulla. Puupellettejä saadaan metsäteollisuuden sivutuotteista ja biokaasua syntyy biohajoavista jätteistä.

”Kiertolämmön tuotamme hukkalämmöstä, jota keräämme muun muassa konesaleista, sähköasemilta, jätevedestä ja teollisuuden prosesseista”, kertoo Pääkkönen.

Taloyhtiö voi kerralla vaihtaa koko kaukolämpönsä uusiutuvalla energialla tuotetuksi. Toinen vaihtoehto on tilata uusiutuvaa lämpöä 5-100 prosenttia yhtiön vuosittaisesta lämmönkäytöstä.

Uusiutuva kaukolämpö ja Kiertolämpö ovat helsinkiläisille taloyhtiöille vaivaton ja edullinen ilmastoteko, jolla voidaan vähentää asumisen hiilijalanjälkeä. Samalla edistetään kiertotaloutta ja pienennetään jäteveden lämpökuormaa Itämereen.

Tavallisessa kerrostaloasunnossa vähennät Uusiutuvan kaukolämmön avulla hiilidioksidipäästöjäsi 1 100 kiloa vuodessa. Se vastaa 7 100 henkilöautokilometrin päästöjä vuodessa.

Lämmityskuluihin voi vaikuttaa

Lämmitys on taloyhtiön suurimpia kulueriä, joten turhaan ei kannata lämmittää.

Taloyhtiön ja asukkaiden on hyvä olla tietoisia siitä, kuinka paljon ja mihin energiaa kuluu. Mitä tarkemmin kulutusta seuraa, sitä helpompi on havaita poikkeamia ja puuttua asioihin.

”Lämmityslaitteiden säännöllinen huolto takaa tasaiset ja mukavat asumisolot. Jokaisen on myös hyvä pitää huolta siitä, ettei lotraa lämpimän veden kanssa. Lämpimän veden osuus on noin kolmannes taloyhtiön kaikesta lämmönkäytöstä”, Pääkkönen toteaa.

Uusi vaihtoehto kaukolämmön hinnoitteluun

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja asukkaiden energiankäyttöön perustuvasta energiamaksusta. Vesivirtamaksu riippuu rakennustyypistä ja kiinteistön lämpötehosta. Energiamaksu päivitetään kausittain neljä kertaa vuodessa: tammi-, maalis-, touko- ja lokakuun 1. päivinä.

Hiilineutraalien tuotantotapojen lisäksi kaukolämmön modernisoituminen näkyy asiakkaille uusina tuotteina ja hinnoittelumalleina. Tämä lisää taloyhtiöiden mahdollisuuksia valita omaan tilanteeseensa sopivin vaihtoehto.

”Uusimpana tuotteena tarjoamme asiakkaillemme myös Kiinteähintaista kaukolämpöä. Siinä neljän hintakauden energiamaksut lukitaan sopimuksentekohetkellä ja ne pysyvät vakiona koko kolmen vuoden sopimuskauden. Kiinteähintainen kaukolämpö tarjoaa taloyhtiölle vakaan näkymän lämmön hintaan ja tuo budjetointiin ennakoitavuutta.”

Kehitys jatkuu

Tällä hetkellä noin 95 prosenttia Helsingistä lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämpöverkko laajenee sitä mukaa, kun kaupunkiin rakennetaan uusia asuinalueita. Kaukolämpö sopii sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin. Se pitää haluttaessa myös taloyhtiön kulkuväylät, pihakannet ja ajoluiskat sulana, mikä vähentää taloyhtiön talvikunnossapidon kuluja.

Maaliskuussa palkitut Helsinki Energy Challenge -kilpailun kansainväliset tiimit kehittivät kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja siihen, kuinka Helsinki pääsee kestävällä tavalla eroon kivihiilen käytöstä lämmöntuotannossa vuoteen 2029 mennessä. Helenin tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Lämpö