Artikkeli / 6.3.2022

10 väitettä sähköauton latauksesta taloyhtiössä – totta vai tarua

Sähköauton latausratkaisut ovat monille taloyhtiöissä vielä tuntematon aihe. Nyt pureudutaan kymmeneen yleiseen väittämään sähköauton latauksesta taloyhtiöissä.

Teksti: Jenni Huusko Kuvat: Kuulu Oy

Väite 1: Mitä nopeammin sähköauton saa ladattua, sitä parempi. Siksi pikalatauslaite on paras.

Tarua. Taloyhtiöön suositellaan latausteholtaan keskinopeita latauslaitteita, sillä suurin osa sähköautoista ladataan kotona ja yleensä yöaikaan. Valtaosa sähköautoista on hybridejä, joiden lataaminen ei usein onnistu pikalatauslaitteilla. Keskinopeilla latauslaitteilla latausaika on noin 4-8 tuntia ja ne soveltuvatkin hyvin juuri kiinteistölataukseen ja taloyhtiökäyttöön.

Väite 2: Lasku taloyhtiön latauspisteellä lataamisesta lankeaa aina taloyhtiölle.

Tarua. Kun hankit taloyhtiöösi latauslaitteet Heleniltä, taloyhtiösi on osa älykästä Helen-latausverkostoa. Lataajan käytössä oleva Helen Lataus -palvelu tunnistaa käyttäjän ja laskuttaa tätä suoraan käytön mukaan. Lataus aloitetaan joko Helen Latauksen RFID:llä tai Virta-mobiilisovelluksella. Taloyhtiö latauslaitteen omistajana määrittää hinnan lataukselle ja lataustulot tilitetään taloyhtiölle. Helen Latauksen kautta lataajan käytössä on myös koko Helenin sekä kumppanimme Virran laaja julkinen latausverkosto.

Väite 3: Latauspisteen hankinnan maksaa autopaikan haltija.

Totta ja tarua. Usein kustannukset jaetaan taloyhtiön osakkaiden kesken, mutta on tärkeää huomioida, että autopaikkojen hallinta vaikuttaa päätöksentekomenettelyyn ja kustannusten jakamiseen. Autopaikka on joko yhtiön tai osakkaan hallinnassa: asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys on tässä ratkaiseva. Laske latausratkaisun hinta-arvio taloyhtiöösi täältä. 

Väite 4: Taloyhtiöt voivat saada tukea latauspisteiden hankintaan.

Totta. Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksen määrä on 35 % ja sitä voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, esim. asunto-osakeyhtiöt. Lisäksi avustusta voidaan myöntää pysäköintiyhtiölle, joka tarjoaa asemakaavan mukaista asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella.

Väite 5: Lämmitystolppa sopii aivan mainiosti sähköauton jatkuvaan lataamiseen.

Tarua. Lämmitystolpassa olevaa perinteistä pistorasiaa ei suositella jatkuvaan lataukseen. Toistuvaan turvalliseen lataukseen suositellaan sähköauton lataamiseen tarkoitettua tyypin 2 liittimellä varustettua latauslaitetta. Lisäksi lämmityspistorasian kautta lataamisen kustannuksia ei yleensä voida kohdistaa suoraan lataajalle. Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto eivät suosittele sähköauton lataamista lämmitystolpasta.

Väite 6: Jos naapuri ehtii aloittaa latauksen ensin, hän saa tarvittavan tehon ja minun autoni akun lataamiseen sitä ei riitä tarpeeksi.

Tarua. Helenin älykkäät latauslaitteet jakavat lataustehon automaattisesti siten, että teho jakautuu tasaisesti kaikille lataajille. Älykäs kuormanhallinta myös huolehtii, ettei taloyhtiön latauskentälle suurinta sallittua virtarajaa ylitetä.

Väite 7: Latauspisteiden ylläpito vaatii rutkasti lisätyötä isännöitsijältä ja taloyhtiöltä.

Tarua. Helenin palveluun liitetyt latauslaitteet ovat etävalvonnassa ja vikatilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä suoraan Helen Latauksen asiakaspalveluun. Isännöitsijän tai taloyhtiön ei tarvitse varautua latauspisteiden asennukseen lisäresurssein.

Väite 8: Alkuun pääsee yhdelläkin latauspisteellä, ja järjestelmää voidaan tarvittaessa laajentaa myöhemmin.

Totta. Latausjärjestelmän olisi siis hyvä olla laajennettava, jotta se voi ottaa huomioon kasvavan lataustarpeen sähköautojen määrän moninkertaistuessa. Latausvalmius on kuitenkin hyvä huolehtia kaikille taloyhtiön parkkipaikoille. Laajennusmahdollisuus on kaikissa Helenin toimittamissa latausratkaisuissa.

Väite 9: Vanhojen sähköpääkeskusten kapasiteetti ei riitä latauspisteiden asentamiseen.

Totta ja tarua. Taloyhtiö voi selvittää etäkatselmuksella nykyisen taloyhtiön sähköpääkeskuksen kapasiteetin ja kuinka moneen latauslaitteeseen nykyinen kapasiteetti riittää. Etäkatselmus on helppo tilata ja se on saatavilla kaikkialle Suomeen.

Väite 10: Latauspisteiden hankinta on monimutkainen prosessi.

Tarua. Taloyhtiössä päästään sujuvasti alkuun etäkatselmuksella, joka kertoo taloyhtiön kapasiteetin sähköautojen latauspisteiden asentamiseen. Raportin hinta on edullinen, 200 euroa. Kartoituksen jälkeen taloyhtiö voi lähteä edistämään laitetilausta raportista saatujen tietojen perusteella yhtiökokouksen päätettäväksi.

Sähköautoilu yleistyy vauhdikkaasti

Suomen teillä oli Trafin mukaan vuoden 2022 alussa jo yli 100 000 hybridi- ja täyssähköautoa.

Suomessa fossiilittoman liikenteen tiekartassa tavoitteeksi on kirjattu, että vuonna 2030 sähköautoja on 700 000, joista puolet täyssähköautoja.

Merkittävä osa sähköautoista ladataan kodeissa ja kiinteistöissä yöaikaan seuraavan päivän ajoa varten. Siksi taloyhtiöiden on hyvä valmistautua tarjoamaan asukkaille toimivat ja turvalliset latauspisteet sähkö- ja hybridiautoille.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Sähköinen liikenne