Artikkeli / 1.2.2022

Sähköautot yleistyvät ennustettua nopeammin – sähköautojen latauspisteet hankitaan taloyhtiöihin kätevimmin ARA-avustuksella

Joulukuussa 2021 joka toinen Suomessa myydyistä uusista autoista oli sähkö- tai hybridiauto. Vuoteen 2030 mennessä sähköautoja voi olla jopa 700 000 – siksi sähköautojen latauspisteitä tarvitaan taloyhtiöihin kipeästi lisää. Asumisen rahoitus- ja tukikeskus ARA myötään taloyhtiöille avustusta 35 % sähköautojen latauspisteiden asennuksen toteutuneista kustannuksista.

Teksti: Susanna Cygnel Kuvat: Helen

Täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja on Suomen liikenteessä noin 100 000. Näistä täysin sähköllä käyviä on 23 000.

Hiilineutraaliustavoitteet vauhdittavat sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvua. Fossiilittoman liikenteen tiekartan periaatepäätöksessä tavoitteeksi on asetettu kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja liikenteen muuttaminen nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteena myös fossiilisten liikennepolttoaineiden myynnin lopettaminen kotimaan liikenteeseen vuoteen 2045 mennessä.

Sähköautokannan osalta tavoite vuonna 2030 on 700 000 sähköautoa, joista vähintään puolet täyssähköautoja, sekä lisäksi 4 600 raskasta sähköajoneuvoa. Vuoden 2021 lopussa Suomen teillä kurvaili jo lähes 100 000 sähköautoa. Näistä 77 % oli ladattavia hybridejä ja 23 % täyssähköautoja. Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat ylittäneet diesel- sekä bensiinikäyttöiset polttomoottoriautot.

– Sähköautokanta kehittyy huikeaa vauhtia, kasvua vuoden takaiseen on keskimäärin 85 %. On selvää, että autokannan näin nopea kasvu näkyy myös lisääntyneenä latauspisteiden tarpeena niin taloyhtiöissä, työpaikoilla kuin julkisissakin paikoissa. Huolehtimalla riittävistä sähköautojen latausmahdollisuuksista varmistetaan sähköisen autokannan kasvu jatkossakin – on helpompi ryhtyä uudeksi sähköautoilijaksi kun isoin huolenaihe ”missä lataan” on poistettu, sanoo sähköisen liikenteen tuoteryhmäpäällikkö Päivi Linteri Helenistä.

Sähköautojen latauspiste – valmius kuntoon isojen remonttien yhteydessä

Taloyhtiöt ovat eturintamassa vastaamassa sähköautojen määrään kasvuun ja yhä useampi taloyhtiö rakennetaakin nyt  latauspisteitä tai ainakin perusvalmiudet niihin.

– Kun perusvalmius on tehty, yksittäisten latauspisteiden lisääminen on sujuvaa, Linteri kertoo.

Perusvalmius tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kiinteistön sähkökapasiteetti riittää myös tulevaisuuden lataustarpeisiin. Voi olla, että sähköpääkeskusta on tarpeen laajentaa. Myös latauspaikkojen kaapelointi on osa perusvalmiuden rakentamista.

Uudiskohteissa latauspistevalmiuksien huomioiminen onnistuu luontevasti muiden rakennustöiden yhteydessä, ja sitä myös säädöksin edellytetään.

Vanhoissa taloyhtiöissä latauspistevalmiudet on luontevaa huolehtia isojen remonttien yhteydessä, kun maata muutenkin kaivetaan ja johtoja vedetään. Maaliskuussa 2021 voimaan tullut latauslaki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehtimaan, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius laajamittaisten korjausten yhteydessä. Taloyhtiöitä laki velvoittaa juuri latauspistevalmiuden asentamiseen.

– Akuuttiin tarpeeseen voidaan toki tehdä yksittäinen latauspiste, mutta se vain siirtää useampien latauspisteiden rakentamista tulevaisuuteen. Hyvin todennäköisesti latauspisteitä tarvitaan pian useampi kuin yksi tai kaksi, Linteri sanoo.

Ensin sähkökapasiteetin etäkatselmus, sitten asukkaiden tarpeiden kartoitus

Jokaisella taloyhtiöllä on oma perusvalmiutensa ja tarpeensa, ja sekä sähköautoja että latauslaitteita on erilaisia. Ammattilaisten apua tarvitaan taloyhtiön latauspisteratkaisun suunnitteluun ja toteutukseen.

Hyvä tapa lähteä liikkeelle on tilata Heleniltä etäkatselmus.

Etäkatselmuksessa kartoitetaan kiinteistön sähkökapasiteettia eli esimerkiksi sitä, voidaanko kevyellä toteutuksella asentaa saman tien muutama latauspiste tai jos tarvitaan enemmän, esimerkiksi kymmenen latauspistettä, pitääkö tehdä isompia muutostöitä.

Tässä vaiheessa kannattaa myös tiedustella asukkaiden tarpeita. Maksuttoman taloyhtiön asukkaiden latauskyselyn voi ottaa käyttöön Helenin verkkosivuilla.

– Nämä ovat ensiaskeleita, joissa kartoitetaan tilanne. Seuraavaksi tehdään kohdekartoitus yhdessä Helenin asiantuntijan ja asiakkaan kanssa. Siinä mietitään tarkemmin, miten latauspisteet rakennetaan, ja siltä pohjalta Helen tekee tarjouksen. Helenin toimittaa avaimet käteen -ratkaisun, jossa asiantuntijamme huolehtivat että asennus ja latauslaitteiden käyttöönotto on tehty ammattimaisesti ja turvallisesti, Linteri kertoo.

ARA tukee taloyhtiöitä sähköauton latauspisteiden rakentamisessa

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiölle avustusta kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin, joita sähköautojen latauspisteitä varten tarvitaan.

Avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 90 000 euroa. Vuonna 2022 avustuksen määrää laskettaessa huomioidaan kustannuksia enintään 4 000 euroa latausvalmiutta kohden. Edellytyksenä avustukselle on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jolloin latauslaitteessa tulee olla tyypin 2 pistorasia ja siitä on tarvittaessa voitava käyttää vähintään 11 kW:n lataustehoa.

ARAn avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen on todella suosittu kannustin taloyhtiöiden keskuudessa.

– Kyseessä on huomattava tuki, jota haetaan tällä hetkellä aktiivisesti, Linteri kertoo.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Sähköinen liikenne