Artikkeli / 20.9.2022

Energiatehokkuuden parantaminen tuo teollisuusyritykselle merkittäviä säästöjä – kaikki alkaa energiankäytön seurannasta

Energiatehokkuuden parantaminen ja kulutuksen ajoitus ovat avainasemassa teollisuusyrityksissä, jotka haluavat pitää kustannuksensa kurissa tämänhetkisillä sähkömarkkinoilla. Miten yritys voi seurata energiankulutustaan ja ennustaa sähkönkustannuksiaan? Asiantuntijamme vastaavat artikkelissa näihin kysymyksiin ja kertovat, miten Helen voi auttaa sähkönhintojen ennustamisessa ja hankintapäätösten tekemisessä.

Teksti: Marjukka Puolakka

Energiakäytön ymmärtäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Sähkömarkkinoilla vallitsee ennennäkemätön tilanne, jossa hinnat ovat epätavallisen korkeita ja hintavaihtelut suuria. Jotta yritys säilyttää kilpailukykynsä, on sen oman energiankäytön ymmärtäminen ja energiatehokkuuden parantaminen nyt tärkeämpää kuin koskaan.

”Sähkön tuntihinnat sekä nousevat että laskevat nyt nopeuksilla, joita ei ole aiemmin koettu. Poikkeuksellista tässä kriisissä on sen laajuus ja vaikutus teollisuuteen koko Euroopan alueella”, kertoo Helenin salkunhoitaja Jaakko Kontio.

Erityisesti nyt yrityksen on syytä ymmärtää mihin, kuinka paljon ja milloin energiaa kuluu sekä tuotantoprosesseissa että kiinteistöissä. Jokainen säästetty megawattitunti tai kulutuksen osittainenkin siirto pois kalliiden huipputuntien ajalta auttaa vähentämään energiakuluja.

”Kaiken lähtökohtana on oman kulutuksen jatkuva ja riittävän tarkka seuranta myös tuotantomääriin suhteutettuna. Aktiivisella otteella yritys voi saada aikaan merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa”, sanoo Helenin älykkäiden kiinteistöjen tekninen tuotepäällikkö Antti Haajanen.

Kulutuspoikkeamiin on syytä puuttua heti

Teollisuuden energiankäytön määrä vaihtelee paljon eri toimialoilla, toimitiloissa ja tuotantoprosesseissa. Kun yhdessä yrityksessä tuotantoprosessit laitteistoineen haukkaavat leijonanosan sähköstä, on toisessa kiinteistöjen ja toimitilojen sähkönkulutus pääroolissa varsinkin ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja valaistuksen myötä.

Energiayhtiöt tarjoavat palveluita energiankulutuksen seurantaan, jonka avulla yritys pysyy ajan tasalla energia-asioistaan. Helenin asiakkaat pystyvät hyödyntämään kulutusseurantaan Yritys Helen -palvelua, joka auttaa seuraamaan kulutusta tunnin, päivän, kuukauden tai vuoden tarkkuudella kuluneiden vuosien ajalta. Palvelun avulla yritys pysyy ajan tasalla energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksista, mikä on tärkeä osa jatkuvaa energianhallintaa.

Kulutusdataa analysoimalla voidaan tunnistaa kustannustehokkaat toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseen. Edullisia ja nopeasti vaikuttavia toimia ovat erityisesti käyttötekniset toimenpiteet, kuten esimerkiksi lämpötiloihin, käyttöaikoihin ja virtaamiin vaikuttavat säätö- ja ohjaustoimet.

”Yritys Helen auttaa näkemään, jos kulutuksessa on epätavallisia poikkeamia. Niiden taustalla voi olla säätöjen ja ohjausten tarkastustarve tai laitteiden vikatilanne, kuten lämmöntalteenoton toimintaongelma tai ilmanvaihdon aikaohjelmien virheellinen asettelu. Kun poikkeamien aiheuttaja huomataan ajoissa, päästään tilanne korjaamaan ennen kuin se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia”, Haajanen sanoo.

Kokonaiskulutuksen lisäksi omasta energiankulutuksesta on mahdollista saada tarkka ymmärrys, kun eri prosessien, toimintojen ja tilojen kulutusvirrat voidaan erottaa kokonaiskulutuksesta. Tämä edellyttää kattavaa kulutuspisteiden mittarointia”, Haajanen muistuttaa.

Maksuttoman Yritys Helenin osana tarjottavaan maksulliseen Helen Key -palveluun voidaan liittää tarvittavat alamittaroinnit, jotka kertovat energiankäytön jakautumisesta eri laitteiden ja prosessien välillä. Palveluun voidaan luoda myös kulutuspoikkeamista kertovia automaattisia hälytyksiä.

Energiankulutuksen näkymä Yritys Helenissä

Apua sähkönhintojen ennustamiseen ja hankintapäätösten tekemiseen

Yrityksen ei tarvitse olla heilahtelevilla ja hämmennystä aiheuttavilla sähkömarkkinoilla yksin. Salkunhoito on Helenin palvelu, jossa asiantuntijat seuraavat sähköpörssin hintakehitystä yrityksen puolesta.

”Suunnittelemme siinä yrityksen kanssa yhdessä sopivan sähkön hankintastrategian, joka perustuu energian käytön ennustamiseen pitkällä aikavälillä. Hintaennusteidemme tueksi ostamme markkinoilta informaatiota, hyödynnämme pitkäaikaista osaamistamme ja yhdistämme nämä asiakkaan tarpeisiin”, Kontio kertoo.

Salkunhoitopalvelussa yrityksen energiaennusteen mukainen kulutus suojataan tulevaisuuteen, jolloin yritys välttyy sähköpörssin yllättäviltä hintapiikeiltä. Helenin tehtävä on ehdottaa yritykselle sopivaa tehon suojaussuhdetta ja suojauksen aikajaksoa.

”Suojaus voidaan tehdä esimerkiksi niin, että yritys tietää sähkönhankintakustannustensa olevan 80-prosenttisesti varmistetut kolmen vuoden päähän. Tämä tuo vakautta nykyisessä turbulentissa ympäristössä. Salkunhoitoasiakkaamme ovat olleet suurelta osin hyvin suojassa viimeaikojen hintojen heilunnalta ja osalle on lähetetty jopa negatiivisia sähkölaskuja”, Kontio jatkaa.

Energiatehokkuuden parantaminen on jatkuva prosessi, jossa yrityksen energiankäyttöennustetta on syytä tarkastella säännöllisin välein. Salkunhoitajana Helen tekee tämän yhdessä yrityksen kanssa. Helen tuottaa tietoa, jonka avulla yritys voi tehdä päätöksiä tuotannon ajoitusten siirtämisestä.

”Pyöritämme isoa määrää dataa ja pureksimme sen asiakkaalle ymmärrettävään ja käytettävään muotoon. Osaamme kertoa, millaisia kustannussäästöjä esimerkiksi yövuoroon siirtyminen tuotannossa saa aikaan. Kulutuksen pienikin vähentäminen aamun ja iltapäivän kalliiden hintojen tunneilta tuo säästöjä”, sanoo Kontio.

”Tuloksemme salkunhallinta-asiakkaillemme ovat erittäin hyviä, ja meillä on vakaa tahto ylläpitää saatua luottamusta. Parhaat ja kustannustehokkaat onnistumiset saadaan yleensä pitkäaikaisilla strategioilla”, Kontio toteaa.

Kiinnostaako yrityksellesi räätälöity kulujen hallinnan kokonaisratkaisu, johon voi kuulua esimerkiksi salkunhoitopalvelua, aurinkovoimala avaimet käteen -toimituksena tai uusia energiajohtamisen työkaluja? Lue lisää Helenin ratkaisuehdotuksesta!