Artikkeli / 16.10.2023

Helenin oma ohjauksen ja optimoinnin teknologiakehitys mahdollistaa tuottoja sähkövarastoinvestoinneille

Sähkövarastoinvestoinneille on mahdollista saada tuottoa Helenin uudella Akkutuotto-palvelulla, joka perustuu Helenin itse kehittämään jouston teknologia-alustaan.

Tuottoja sähkövarastolle reservimarkkinoilla

Kasvava jouston tarve energiajärjestelmässä on tehnyt megawattiluokan sähkövarastoista kiinnostavan investointikohteen. Helenin kehittämällä Akkutuotto-palvelulla yritysten on mahdollista saada helposti ja turvallisesti tuottoa sähkövarastoille Fingridin ylläpitämillä reservimarkkinoilla. Akkutuotto-palvelu on suurten sähkövarastojen ensimmäinen Helenin jouston teknologia-alustaa hyödyntävä tuotelanseeraus.

– Teknologia-alustamme päälle kehitetty Akkutuotto-palvelu tuo turvaa, tuottoa ja säästöjä sekä mahdollistaa luotettavat ja läpinäkyvät sähkövaraston ylläpito- ja huoltoratkaisut asiakkaillemme, kertoo Helenin liiketoiminnan kehityspäällikkö Kristiina Siilin.

Oma ohjelmistokehitys mahdollistaa ketterän kehityksen

Akkutuoton kaupankäynti toimii Helenin omalla alustalla, joka tuottaa säästöjä, tuottoa ja turvaa ohjaamalla ja optimoimalla erilaisia hajautettuja energiaresursseja, kuten esimerkiksi suuria ja pieniä sähkövarastoja, aurinko- ja tuulivoimaloita, latauslaitteita, vedyn tuotantoa ja lämpöpumppuja. Teknologia-alustaa kehitetään dataa, tekoälyä, koneoppimista ja IoT:tä hyödyntäen.

– Alustan kehitys aloitettiin vuonna 2022, ja se nojaa monen vuoden kokemukseemme reservimarkkinoilla toimimisesta. Alusta yhdistää optimaalisen automatisoidun kaupankäynnin ja hajautetun energiajärjestelmän ohjauksen vaatimat kyvykkyydet yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Oma ohjelmistokehitys mahdollistaa alustan ja palveluiden ketterän kehittämisen itsenäisesti suoraan asiakkaidemme tarpeisiin, sanoo Siilin.

Reservi- ja sähkömarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tulee olemaan yhä useammalle yritykselle tärkeä osa liiketoimintaa, mutta markkinat voivat näyttäytyä monimutkaisina ulkopuolisille. Akkutuotto-palvelulla Helenin asiakkaat hyötyvät Helenin yli sadan vuoden energia-alan kokemuksen tuomasta syvällisestä markkinaosaamisesta.

Alustan toiminnallisuudet on kytketty osaksi Helenin prosesseja ja teknologiakehitystä

Akkutuotto -palvelun lisäksi Helen voi toimittaa sähkövarastolle sähköä, jota se tarvitsee tasapainottaessaan sähköjärjestelmää, sekä toimia asiakkaan tasevastaavana.

– Tavoitteenamme on kehittää alustasta Suomen johtava energianhallintapalvelu asiakkaidemme tarpeisiin. Tulevaisuudessa voimme hyödyntää alustaa myös hajautettujen energiantuotantomuotojen, kuten esimerkiksi tuuli- ja aurinkopuistojen sekä Helenin sähköistyvän kaukolämmityksen joustossa, Siilin jatkaa.

Läpinäkyvä kaupankäynti

Sähkövarastojen tehokapasiteetin ja niiden varastoiman sähkön kaupankäynti tapahtuu päiväkohtaisesti Fingridin ylläpitämillä reservimarkkinoilla. Helenin oma alusta mahdollistaa tarjousten suunnittelun siten, että sähkövarasto tuottaa mahdollisimman hyvin. Mitä pidempään kehitystyötä tehdään ja asiakkaan sähkövaraston kaupankäynnistä saadaan kerrytettyä dataa, sitä paremmiksi kaupankäynnin ennusteet kehittyvät ja kaupankäynti optimoituu.

– Kaupankäynnin tuoton optimointimme perustuu markkinahintojen ennustamiseen siten että sähkövaraston rajoitteet ja operoinnin kustannukset tulee myös huomioitua, Siilin korostaa.

Kaupankäynti on automatisoitu alustan ja Fingridin välillä, minkä lopputuloksena hyväksytyistä tarjouksista luodaan sähkövarastolle seuraavan päivän ajosuunnitelma. Kaupankäynnin onnistuminen ja tuottojen kertyminen ovat seurattavissa Yritys Helen -palvelussa.

Helen mahdollistaa vihreän siirtymän jouston avulla

Helen on edelläkävijänä kehittänyt monia uusia keinoja, joilla rakennetaan joustoa sähköjärjestelmään. Lisäämällä energian tuotannon säätökykyä automaation keinoin ja viemällä tuotannon jousto sekä sähkövarastot osaksi markkinoita, saadaan parempaa hyötyä uusiutuvasta ja hajautetusta energian tuotannosta. Akkutuotto-palvelulla yritysten on mahdollista osallistua joustoon ja ansaita lisätuloja tukemalla vihreää siirtymää.

Kiinnostuitko Akkutuotto-palvelusta? Tutustu palveluun ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut