Artikkeli / 23.10.2023

Sähkövarastot monipuolisena työkaluna sähkömarkkinoilla

Sähkövarastot voivat hankkia tuottoa tasapainottamalla sähköverkkoa eri markkinapaikkojen kaupankäynnin mukaisesti.

Sähkövarastot hyötyvät useista markkinapaikoista

 1. Sähköjärjestelmän tasapaino edellyttää joustoa, jota sähkövarastot voivat tarjota.
 2. Sähkövarastot voivat osallistua eri markkinapaikoille ja hankkia tuottoa tasapainottamalla sähköverkkoa.
 3. Sähkövarastot voivat osallistua useille markkinoille, kuten reservi- ja säätösähkömarkkinoille, vuorokausimarkkinoille, päivänsisäisille markkinoille ja teoriassa finanssimarkkinoille.
 4. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen kasvattaa hinnanvaihteluita, mikä avaa sähkövarastoille uusia mahdollisuuksia.
 5. Helenin Akkutuotto-palvelu mahdollistaa sähkövarastoille optimaalisen tuoton reservimarkkinoilla ja avaa pääsyn sähkö- ja reservimarkkinoille jatkuvasti kehittyvällä monimarkkinaoptimoinnilla.

Sähköjärjestelmän tasapaino edellyttää joustoa

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, jotta sähköverkko pysyy tasapainossa ja sähköjärjestelmä toimintakykyisenä. Sähköverkon tasapaino ilmenee sähköverkon taajuudesta, joka mittaa sähkön kulutuksen ja tuotannon hetkellistä tasapainoa. Taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Jotta sähköverkon taajuus säilyy 50 hertsin tasapainossa, tulee tasapainoa ylläpitää sähkön kysyntä- tai tuotantojoustolla.

Sähkövarastojen on mahdollista saada tuottoa useista markkinapaikoista

Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat energiankulutuksen ja -tuotannon tasapainoon käymällä kauppaa sähkömarkkinoilla. Käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan lisäksi reservejä, joita kantaverkkoyhtiö Fingrid hankkii ylläpitämiltään reservimarkkinoilta. Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja sähkövarastoja, jotka voivat muuttaa tehoaan tarpeen mukaan jatkuvan tasapainon ylläpitämiseksi. Nopean säätökykynsä ansiosta sähkövarastot osallistuvat ensisijaisesti reservimarkkinoille, mutta joustavuutensa ansiosta ne voivat osallistua myös seuraaville markkinoille:         

 1. Reservi- ja säätösähkömarkkinat
  Sähkövarastot mahdollistavat nopeaa säätöä vaativissa sähköverkon tasapainoa ylläpitävissä reserveissä, joita kantaverkkoyhtiö Fingrid hankkii markkinaehtoisesti.    
 2. Vuorokausimarkkinat (day-ahead)
  Sähkövarastot voivat osallistua Nordpoolin päivänsisäiseen (day-ahead) energiakauppaan hyödyntämällä sähkön hintavaihtelua ja optimoimalla sähkön oston ja myynnin ajoituksen tuoton maksimoimiseksi.
 3. Päivänsisäiset markkinat (intraday)
  Päivänsisäisessä markkinassa (intraday) sähkövarastot voivat ostaa ja myydä sähköä tiettyyn päivään tai tiettyyn tuntiin kiinnitetyllä hinnalla ennen sähkön toimitusta.
 4. Finanssimarkkinat
  Sähkövarastot voivat teoriassa tienata futuureilla Nasdaqin energiamarkkinoilla osallistumalla johdannaiskauppaan.

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen kasvattavat hinnanvaihteluita

Fingridin arvioiden mukaan 2030-luvulla jopa 30 % vuoden tunneista voi olla nollahintaisia sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntymisen myötä. Tämä lisääntyminen näkyy jo nyt tänä päivänä Nordpoolin energiakaupassa suurina päivänsisäisinä hinnan vaihteluina. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen avaa sähkövarastoille uudenlaisia mahdollisuuksia loiventaa päivänsisäisiä hintaeroja lataamalla sähköä, kun on halpaa, ja purkamalla sitä, kun sähkön hinta on kallista.

Akkutuotto-palvelu mahdollistaa sähkövarastoille optimaalista tuottoa

Helenin Akkutuotto-palvelu mahdollistaa suurten megawattiluokan sähkövarastojen optimaalisen tuoton reservimarkkinoilla. Palvelussa Helen operoi asiakkaan sähkövarastoja ja varmistaa turvallisen kaupankäynnin Helenin valvomossa ympäri vuorokauden. Kaupankäynti on täysin automatisoitu Helenin itse kehittämällä teknologia-alustalla, jonka koneoppivat algoritmit optimoivat jokaiselle vuorokaudelle parhaiten tuottavan yhdistelmän teho- ja energiakauppaa. Akkutuotto avaa sähkövarastoille pääsyn sähkö- ja reservimarkkinoille jatkuvasti kehittyvällä monimarkkinaoptimoinnilla.

Helen kehittää palvelun alustaa itsenäisesti ja ketterästi. Palveluun lisätään markkinapaikkoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, jolla varmistetaan optimaalinen tuotto sähkövarastoille.  

Maksimoi sähkövarastojen tuotto Akkutuotto-palvelulla

Tutustu Akkutuotto-palveluun ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut