Artikkeli / 23.11.2023

Mikä on vedyn rooli nyt ja tulevaisuudessa Suomessa? — asiantuntijamme vastaa osa 3

Mikä on vedyn rooli tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Entä näkyykö vety ihmisten arjessa? Helenin vetytiimin Regulatory Affairs Specialist, Tatu Hocksell, vastaa näihin kysymyksiin. Katso video ja opi!

Missä vetyä käytetään tällä hetkellä?

Fossiilista vetyä käytetään tällä hetkellä pääosin raskaassa teollisuudessa erityisesti jalostamoissa, lannoiteteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.

Miten vety näkyy ihmisten arjessa?

Vety ei välttämättä näy tällä hetkellä ihmisten arjessa. Vedyllä on kuitenkin suuri merkitys siihen, että päästöjä saadaan vähennettyä, mikä taas näkyy kaikkien ihmisten arjessa. Suurimmat muutokset tulevat olemaan isoissa teollisuusyrityksissä, jotka tulevat ostamaan, myymään ja käymään vedyllä kauppaa.

Mitä vety mahdollistaa Suomelle tulevaisuudessa?

Päästöjen vähentämisen lisäksi vety voi tuoda myös muita hyötyjä Suomelle. Se voi esimerkiksi parantaa Suomen hyvinvointia, lisätä työpaikkoja ja tuoda verotuloja. Voisiko vedystä voi tulla uusi metsäteollisuus Suomelle? Mahdollisesti!

Syvennä tietoasi vedystä

Katso vetyvideosarjan osat 1 ja 2, joissa asiantuntijamme kertovat muun muassa vedyn roolista energiajärjestelmässä ja vedyn mahdollisuuksista. 

Mitä vety on ja mitä se mahdollistaa? — katso video!

Mikä on vedyn rooli energiajärjestelmässä? — katso video!