Blogi / 19.12.2016

Kehitysohjelma etenee

Vajaa vuosi sitten kerroimme tässä blogissa, mitä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävässä kehitysohjelmassamme oikein on meneillään. On aika päivittää kirjoitus ja kertoa, miten uusiutuvien energianlähteiden lisääminen etenee.

Teksti: Pirjo Jantunen

Tavoitteemme ovat ennallaan. Tavoitteena on nostaa sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Samalla energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia.

Keinot ovat edelleen auki ja niistä päättää kaupunginvaltuusto vuonna 2015. Valtuutettujen päätöksen tueksi olemme tehneet ja ehdimme vielä tehdä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, millaisia teknisiä, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on.

Pelletit palavat kohta

Aloitimme syksyllä 2012 puupellettien koepolton Hanasaaren voimalaitoksessa. Tutkimusten perusteella Hanasaaren nykyisillä jauhimilla hiiltä voidaan korvata pelletillä 5–7 prosenttia kattilan polttoainetehosta. Lue lisää kokeiden etenemisestä täällä.

Kesän aikana olemme tutkineet pellettien polton vaikutuksia Hanasaaren kattilaan. Tuloksista kerromme myöhemmin tässä blogissa. Syksyllä jatkamme polttokokeita teollisuuspelletillä, joka sisältää myös heikompilaatuista puuta, kuten kuorta. Tarkoituksena on myös kokeilla uusia toisen sukupolven pellettejä: paahtopellettiä eli torrefioitua biomassaa sekä höyrypellettiä eli höyrykäsiteltyä biomassaa.

Kesällä 2014  Salmisaareen rakennetaan siilot ja kuljetusjärjestelmä pellettejä varten. Lisäksi Hanasaareen rakennetaan lisää varastotilaa pelleteille. Sekä Salmisaaressa että Hanasaaressa pellettien poltto alkaa syksyllä 2014. Tavoitteena on, että pelleteistä saadaan molemmissa voimalaitoksessa 5–10 prosenttia energiasta vuonna 2015.

Vuosaaren uuden voimalaitoksen suunnittelu vauhdissa

Kehitysohjelman vaihtoehtoina on joko rakentaa uusi voimalaitos Vuosaareen tai korvata Hanasaaressa ja Salmisaaressa 40 prosenttia kivihiilestä biomassalla. Vuosaaren uuden monipolttoainevoimalaitoksen suunnitelmat etenevät hyvää vauhtia.

Eri hankevaihtoehdoista on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli yva. Olemme kevään ja kesän aikana tehneet yvaan liittyviä selvityksiä, kuten luontokartoituksia sekä melu- ja virtausmallinnuksia. Jatkamme selvityksiä vielä syksyllä.

Selvitysten tuloksista kootaan yva-selostus, joka on luettavissa alkuvuodesta 2014. Lue lisää yvan etenemisestä täällä tai tule elokuun lopussa järjestettävälle maastokävelylle voimalaitoksen lähiympäristöön!

Kehitysohjelma päivitetään vuonna 2015

Kehitysohjelma päivitetään seuraavan kerran vuonna 2015. Sitä ennen teemme vielä lukemattomia tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja, joista kerromme tässä blogissa. Päivityksessä keskitytään erityisesti polttoaineiden saatavuuteen, hintaan, kestävyyskriteereihin ja käytettävissä olevaan teknologiaan. Edelliseen päivitykseen vuodelta 2012 voit tutustua täällä.

Mitä meidän pitäisi erityisesti ottaa huomioon kehitysohjelmaa toteuttaessamme?

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus