Blogi / 19.12.2016

Sakarinmäen koululle 6300 metriä maalämpökaivoja

Laajenevalle Sakarinmäen koulukiinteistölle on asetettu tavoitteeksi tuottaa yli 80 prosenttia lämmitysenergiasta uusiutuvilla energialähteillä. Östersundomissa sijaitsevan, nykyisestä kaukolämpöverkosta erillään olevan kohteen lämmön tuotantomuodoksi valittiin hybridiratkaisu, jossa maalämpö ja aurinkokeräimet yhdistetään olemassa olevaan lämpökeskukseen.

Teksti: Juhani Aaltonen

Kesän aikana koulun hiekkakenttien alle on porattu 21 maalämpökaivoa, joiden syvyys on noin 300 metriä. Porareikien yhteispituudeksi tulee siis huimat 6 300 metriä! Uutta maalämpöjärjestelmää otetaan parhaillaan käyttöön ja jatkossa sillä tuotetaan noin 80 prosenttia koulun lämmitysenergiasta. Toimiakseen maalämpöjärjestelmä tarvitsee myös käyttöenergiaa eli sähköä.

Lämpöä myös auringosta

Koulun viereen tullaan kesän 2014 aikana asentamaan 16 kappaletta suuria kotimaisia aurinkolämpökeräimiä.  Niiden pinta-ala on kokonaisuudessaan 160 neliötä. Parhaillaan keräimille etsitään sijoituspaikkaa, jossa on mahdollisimman vähän ympäristöstä aiheutuvaa varjostusta.  Aurinkolämpöjärjestelmällä tullaan jatkossa tuottamaan noin viisi prosenttia koulun vuotuisesta lämmöntarpeesta.

Kesällä koulun lämmönkulutus on vähäistä samaan aikaan kun aurinko lämmittää eniten, joten heinäkuussa aurinkokeräimet pystyvät tuottamaan energiaa enemmän kuin mitä koulu tarvitsee. Tämä ylimääräinen energia ohjataan maalämpöpumpun kautta maaperään, jolloin lämpöenergiaa varastoidaan myöhemmin käytettäväksi. Samalla lämpöpumppujen vuotuinen hyötysuhde paranee.

Öljylämpökeskus lämmittää pakkasilla

Olemassa olevan lämpökeskuksen roolina on lämmön riittävyyden varmistaminen myös pakkaskaudella ja siten sen käyttö painottuu talven kulutushuippuihin.  Polttoaineena on tällä hetkellä kevyt polttoöljy, mutta tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa siirtymisen uusiutuviin bioöljyihin.

Koulun oppilaat ovat myös mukana hankkeessa. Syksyllä 2012 lähes 300 lasta tutustui koulun tulevaan lämmitysratkaisuun ja mietti energian tuotantotapoja. Lue lisää työpajoista täältä tai tutustu oppilaiden tekemiin julisteisiin täällä!