Blogi / 19.12.2016

Energiatehokkuussopimusten tavoitteet täyttyneet – kohti uutta sopimuskautta

Perjantaina 14.10. allekirjoitettiin Säätytalolla uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025, ja Helen on ensimmäisten yritysten joukossa mukana myös tällä sopimuskierroksella. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä Helen saavutti vuosien 2008 -2016 sopimuskauden tavoitteet etuajassa.

Teksti: Rauno Tolonen

Vuositasolla on saatu primäärienergian säästöjä ja sähköntuotannon tehostumista energiatuotannossa 385 000 megawattituntia, lämmön jakelussa 24 000 megawattituntia ja sähkön jakelussa 9 000 megawattituntia. Säästö vastaa 200 000 kerrostalokaksion sähkönkulutusta.

Toiminnan perusta on energiakatselmusohjelma, jonka avulla kartoitetaan potentiaaliset säästökohteet ja laaditaan toimenpideohjelma niille. Merkittävä osa säästöistä saadaan aikaan käyttöteknisillä toimenpiteillä, joihin ei tarvita edes investointeja.

Suurimmat säästöt ovat vaatineet isoja investointeja, jotka liittyvät yleensä muutoinkin toiminnan tehostamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi voimalaitoksen automaatiojärjestelmän uusiminen tai turbiinien modernisaatio, jolloin hyötysuhde paranee ja sähköntuotanto tehostuu. Myös pumppuja ja puhaltimia on uusittu energiatehokkaammiksi.

Koko energiajärjestelmän tehokkuutta tarkastellaan

Nyt kun lähdetään uuteen sopimuskauteen, katselmusvuorossa ovat Vuosaaren B-voimalaitos sekä loput lämpökeskukset ja sähköasemat. Uusina toimipaikkoina otetaan mukaan Mankalan vesivoimalaitokset ja koko Helenin energiajärjestelmän optimointi. Toisin sanoen yksittäisten laitosten tehokkuuden ohella tarkastellaan koko energiajärjestelmän tehokkuutta. Käytännössä kyseeseen tulee yhteistuotannon maksimointi, energiavarastojen hyödyntäminen ja esimerkiksi vaihtoehtoiset hankintalähteet oman tuotannon sijasta.

Myös asiakkaat otetaan mukaan koko energiajärjestelmän tehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen lisäämällä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan kysyntäjouston avulla. Tästä hyvä esimerkki on juuri lanseerattu lämpölupauskampanja, josta enemmän Ossi Porrin blogissa Minä lämpölupaan, lupaa sinäkin. Toki Helenin perinteisen laadukas energianeuvonta ja -viestintä jatkuu ja saa uusia muotoja.

Lue lisää aiheesta

Fiksu energiankäyttö