Blogi / 19.12.2016

Kodeissa huimasti päästövähennyspotentiaalia

Tässä blogissa ja omassa työssä tulee yleensä pyöriteltyä Helenin omaa hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaalia.

Teksti: Pirjo Jantunen

Sen lisäksi autamme myös asiakkaitamme vähentämään päästöjä ja yritämme näin kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeämme.

Kotitalouksissa ja yrityksissä onkin paljon mahdollisuuksia vähentää CO2-päästöjä. Energiankäyttäjät voivat omilla toimillaan vastata noin kolmanneksesta Suomen päästövähennystarpeesta, osoittaa Sitran tilaama tuore selvitys.

Sitra selvitti kotien teknisiä hiilidioksidipäästöjen vähennysmahdollisuuksia energiankulutuksen saralla vuoteen 2030 mennessä ja päätyi koko Suomen osalta 5 miljoonan tonnin potentiaaliin. Selvitys perustuu mm. sähköautojen määrän osalta aiempaa kunnianhimoisempiin arvioihin, eivätkä kaikki selvityksen ehdottamat keinot ole vielä tällä hetkellä taloudellisesti kannattavia.

Lämpöpumpuissa iso potentiaali

Suurin potentiaali löytyi erilaisista lämpöpumpuista. Lämpöpumput vähentävät rakennusten lämmöntarvetta noin kolme kertaa enemmän kuin lisäävät sähköntarvetta. Lämpöpumput ovatkin hyvä tapa tehostaa sähkölämmitystä.

Sitran selvityksen lisäksi kiinteistökohtaisen hajautetun energiantuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalia on tutkittu kohdennetusti Helsingin kaupungin Pöyryllä teettämässä selvityksessä viime vuonna. Selvityksen mukaan Helsingin kokonaislämmitystarve laskisi nykyisestä 7,7 terawattitunnista 7,1 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Lämmön kulutuksen siis arvioidaan laskevan, vaikka väestö kasvaakin.

Lämmitystarpeen lasku edellyttää noin yhden terawattitunnin tehostumista kiinteistöjen lämmityksessä. Helsingin Pöyryllä teettämän selvityksen mukaan teknistaloudellisesti kannattavinta nykyisessä kiinteistökannassa on panostaa kaukolämpöverkon ulkopuolella olevien rakennnusten lämmitystavan muutoksiin. Öljy- ja sähkölämmitys kannattaa vaihtaa maa- ja aurinkolämpöön. Kaukolämpöverkossa kannattavinta olisi panostaa rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteisin. Uusissa kiinteistöissä hajautettu lämmöntuotanto on kannattavampaa kuin olemassa olevissa kiinteistöissä.

Aurinkosähkö ennen aurinkolämpöä

Aurinkosähkön päästövähennyspotentiaali on molempien selvitysten perusteella suurempi kuin aurinkolämmön. Omien aurinkovoimaloiden lisäksi myymme aurinkopaneelipaketteja. Aurinkolämpöä hyödynnämme ennen kaikkea kaukojäähdytyksen avulla, mutta testaamme sitä myös osana hybridilämmitysjärjestelmää.

Helsingissä aurinkosähkön teknistaloudelliseksi potentiaaliksi arvioidaan noin 0,25 terawattituntia vuodessa. Mikäli investointikustannukset olisivat 30 % vuoden 2015 tasoa alhaisemmat, nousisi potentiaali yhteen terawattituntiin vuodessa eli noin viidennekseen Helsingin sähkönkulutuksesta.

Paremmat palvelut edellytys päästöjen vähentämiseen

Edellämainittujen keinojen lisäksi Sitran selvityksessä arvioidaan sähkö- ja biokaasuautojen, rakennusten eristämisen ja ikkunoiden vaihtamisen, ledlamppuihin siirtymisen, sähkökuormien ohjaamisen ja uusiutuvaan sähköön siirtymisen vaikutuksia kotitalouksien hiilidioksidipäästöihin.

Sitran raportin esittämät toimenpiteet vähentäisivät koko Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 9 prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. Kansalaisten mahdollisuudet vähentää päästöjä kasvavat koko ajan, kun energiayhtiöiden ja muiden yritysten tarjoamat palvelut paranevat.

Me haluamme omalta osaltamme vauhdittaa tätä kehitystä ja mahdollistaa asiakkaidemme aktiivisen osallistumisen ilmastonmuutoksen torjuntaan tarjoamalla ilmastopäästöjä vähentäviä tuotteita ja palveluita. Ilmastonmuutos on mahdollista ratkaista vain yhdessä.