Blogi / 19.12.2016

Uusiutuvaa energiaa yhdessä kumppaneiden kanssa

Helen on käynnistänyt pilotointiprojektin, jonka myötä rakennamme uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kumppaneille myönnetään tukea Ympäristöpenni-varoista.

Teksti: Niko Willman

Oletetaan, että helsinkiläinen peruskoulu haluaa osaltaan toteuttaa kaupungin hiilineutraalia tavoitetta ja asentaa katolleen aurinkopaneelijärjestelmän. Suunnitelmat ovat valmiina, mutta rahoitus puuttuu. Apuun voisi tulla Helenin Ympäristöpenni, jonka avulla poistetaan kertainvestoinnin tarve ja tilalle muotoillaan järkevän pituinen osamaksujärjestely. Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa, minkä lisäksi koulu pystyy hyödyntämään aurinkopaneeleiden tuotantotietoja opetuksessaan.

Mikä on Ympäristöpenni?

Jo yli 15 vuoden ajan olemme tarjonneet Ympäristöpenni-lisäpalvelua. Ympäristöpennin kuukausimaksu on 1,71 euroa, jota vastaan asiakkaamme saavat vuodessa 1 000 kWh uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Lisäksi talletamme saman summan erityiselle Ympäristöpenni-tilille, jonne kertyneet varat käytämme uusiutuvan energian lisärakentamiseen. Varojen käytöstä päättää Helenin ulkopuolisista energia-alan asiantuntijoista koostuva raati.

Nykyisellä asiakasmäärällä Ympäristöpenni-tilille kertyy noin 200 000 euroa vuodessa. Tuo rahamäärä riittäisi huipputeholtaan 100 kW:n aurinkovoimalan rakentamiseen. Voimalan vuosituotanto olisi 85 000 kWh, joka vastaa hieman yli 40 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Helsingissä on 126 000 kaksiota.

Yksin Ympäristöpenni-varoilla ei siis tehdä kovin suurta vaikutusta isossa mittakaavassa. Olisiko tehokkaampaa, jos varoja käytettäisiinkin uusiutuvan energiantuotannon hankkeiden mahdollistajana yhdessä energian loppukäyttäjien kanssa?

Yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Käynnistämme uusiutuvan energian paikallistuotantoa tukevan Ympäristöpenni-hankkeen yhteistyössä nyt haettavien hankekumppaneiden kanssa. Ajatuksena on, että tuemme valittujen kumppaneiden uusiutuvan energian investointeja, jotka voisivat jäädä toteutumatta ilman Ympäristöpenni-tukea. Yhdessä olemme enemmän: sen sijaan, että käyttäisimme vuotuiset Ympäristöpenni-varat 100 kW:n tuotantokapasiteetin rakentamiseen yksin, pystymme mahdollistamaan samalla rahamäärällä 300 kW:n rakentamisen yhdessä.

Uusiutuvaa energiaa yhdessä kumppaneiden kanssa

Etsimme siis julkisia tai yleishyödyllisellä tavalla toimivia yksityisiä toimijoita, jotka haluavat käyttää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan ja omissa toimitiloissaan Helsingin alueella.

Uusien pientuotantokohteiden mahdollistajana käytetään Ympäristöpenni-varoja. Tuen määrä on enintään 30 prosenttia kokonaisinvestoinnista. Hankekumppanit maksavat laitteistohankinnan usean vuoden aikana ja saavat laitteiston tuottaman sähkön omaan käyttöönsä.

Tavoitteenamme on toteuttaa tuotelupaus ympäristöystävällisen tuotannon lisärakentamisesta mahdollisimman tehokkaasti, jotta vaikutus on mahdollisimman suuri. Mikä olisi sinun mielestäsi luonteva ja merkittävä kohde Ympäristöpenni-varoille?

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus