Blogi / 1.11.2018

Kuluttajat sanovat: aurinkoenergiaa, kiitos!

Yritykset voisivat hyödyntää aurinkoenergiaa enemmän, sillä aurinkoenergian käytöllä yritys voi vaikuttaa myönteisesti kuluttajan ostopäätökseen. Teettämässämme kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaiset suosisivat juuri aurinkoenergialla tuotettuja tuotteita – jos niitä vain olisi tarjolla.

Teksti: Jenni Huusko

Mitä suomalaiset ajattelevat yritysten vastuullisuudesta ja vastuullisuuden eri osa-alueista? Yritysten energiavalintojen suhteen vastuullisuuskeskustelu on Suomessa vielä alkutekijöissään, eikä yrityksiä vielä osata nähdä mahdollisina energian tuottajina. Tässä onkin suomalaisille, erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa toimiville yrityksille näytön paikka: annetaan kuluttajille mahdollisuus osoittaa, että yritysten vastuullisilla teoilla, myös energiavalinnoilla, on heille merkitystä.

Helen teetti syys-lokakuussa tutkimuksen, jossa kysyttiin yli tuhannelta suomalaiselta heidän näkemyksistään yritysten vastuullisuudesta ja eri energiamuotojen vastuullisuudesta.

Yritysten vastuullisuusteoista kysyttäessä suomalaisilla nousee suurimmaksi teemaksi varsin perinteinen aihe: kierrätys. Tämä on luonnollista, koska kierrätys on meille kaikille hyvin tuttu jo vuosien takaa, osa meidän kaikkien tämän päivän kansalaistaitojamme. Jos mietimme oman elämämme arkisia ilmastotalkoita, on monella luonnollisin vastaus kierrätys. Keskustelua kierrätyksen ympärillä on käyty jo pitkään: muovipussien käyttöä vähennetään koko ajan, pakkausmateriaalit ovat entistä enemmän kierrätettyjä, ja sen myötä yrityksiltä odotetaan kierrättämistä myös muun muassa omassa tuotannossaan.

Suomalaiset suosisivat aurinkoenergialla tuotettuja tuotteita

Sen sijaan yritysten vastuullisiin energiavalintoihin liittyvää keskustelua käydään Suomessa vähän. Aihe on kuitenkin olennainen: jopa 90 % suomalaisista ajattelee, että se, että yritykset käyttävät tai tuottavat aurinkoenergiaa, on erittäin vastuullista tai melko vastuullista. Suomalaisten mielestä aurinkoenergia onkin ylivoimaisesti vastuullisin yritysten käyttämä energiamuoto.

Aurinkoenergian hyödyntämisessä piilee siis valtava potentiaali, sillä aihe selvästi kiinnostaa kuluttajia. Samalla yritysten kiinnostus aurinkopaneelijärjestelmiin on kovassa kasvussa. Tällä hetkellä aurinkopaneeleiden hankinnan taustalla on usein ajatus vastuullisesta ympäristöteosta, mutta kuluttajanäkökulman tuominen mukaan keskusteluun avaa uusia mahdollisuuksia.

Aurinkoenergian käytön kaupallinen hyödyntäminen on Suomessa vielä lapsenkengissä. Kun kysyimme suomalaisilta, suosisivatko he ostopäätöksissään tuotteita, jotka on tuotettu aurinkoenergialla, saimme yllättävänkin korkeita tuloksia. Yllättävän korkeita siksi, että tällaisia tuotteita ei juuri ole, ja että yritysten energiavalinnat yleisellä tasolla eivät nousseet kierrätyksen kaltaiseksi suureksi teemaksi.

Erityisen mielenkiintoista oli, että vain 6 % suomalaisista ei haluaisi lainkaan suosia aurinkoenergialla tuotettuja tuotteita tai palveluita. Luonnollisesti osa suomalaisista ei tähän kysymykseen osannut vastata – eihän tällaisia tuotteita ja palveluita markkinoilta montaa löydy.

Aurinkoenergiasta merkintä pakkaukseen?

Miksi sitten aurinkoenergia kiinnostaa suomalaisia näin erityisen paljon? Yksinkertaisesti siksi, että aurinkoenergia on kuluttajan kannalta hyvin helppo energialaji. Aurinkosähkö on äänetön ja hajuton, kuluttajan kannalta helposti lähestyttävä uusiutuvan energian tuotantomuoto. Korkealla katolla olevat paneelit eivät häiritse kenenkään maalaismaisemaa tai kaupunkikuvaa. Enemmänkin kiiltävinä hohkaavat paneelit tekevät rakennuksesta modernin ja kiinnostavan, ja ne viestivät edelläkävijyyttä.

Aurinkoenergia siis kiinnostaa suomalaisia, ja suomalaiset haluavat näyttää tämän myös ostopäätöksillään. Omat aurinkopaneelit on helppo hankkia yrityksen katolle ja kattaa näin osa yrityksen tarvitsemasta energiasta vastuullisesti. Aurinkoenergiaa voi hankkia vaivattomasti myös osuutena Helenin aurinkovoimalasta Suvilahdesta, Kivikosta tai ensi vuonna avattavasta uudesta aurinkovoimalastamme.

Aurinkopaneeleiden hankinnan yhteydessä on tärkeää miettiä, mitä ja miten yritys viestii energiavalinnoistaan kuluttajille. Me Helenissä kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa sekä uusia aurinkoenergiaratkaisuja että niitä tukevia, kiinnostavia viestintätapoja. Kerrotaanko aurinkopaneelien käytöstä esimerkiksi toimitiloissa, nettisivuilla, pakkauksissa vai mainonnassa? Mahdollistaako aurinkosähkö esimerkiksi kesäkuukausina yrityksen toimitilojen valaistuksen tai onko jokin tuote valmistettu lähes kokonaan aurinkoenergialla?

Olipa viestintätapa mikä hyvänsä, suomalaiset kuulisivat mielellään enemmän aurinkoenergiasta ja sen käytöstä. Tässä on yrityksille mahdollisuus.


Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2018. Vastaajina oli 1104 18–65-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Norstat Finland Oy Helen Oy:n toimeksiannosta.

Kysy lisää Helenin aurinkoratkaisuista