Blogi / 8.10.2018

EI ilmastonmuutokselle, KYLLÄ toimenpiteille

Raportti, jota on sekä odotettu että pelätty. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC pisti pöytään faktat, jotka ovat karua luettavaa. Maapallomme lämpötila on jo noussut lähes asteella esiteollisesta ajasta, mutta emme ole globaalisti kyenneet taittamaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua. Nyt tarvitaan ilmastotoimia kaikilla rintamilla.

Teksti: Maiju Westergren

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan EU:n tavoitteena on ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä, ja Suomen kansallinen tavoite on olla ilmastoneutraali vuonna 2045.

Suomessa energiasektorin osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on suurin eli 73,8 %. Tästä puolet tulee päästökauppaan kuuluvasta energiatuotannosta (sähkön ja kaukolämmön tuotanto), noin neljännes liikenteestä ja neljännes ei-päästökauppasektoriin kuuluvasta energiantuotannosta (mm. kiinteistökohtainen energian tuotanto) (Tilastokeskus 24.5.2018). Isoja ratkaisuja on siis tehtävä niin energiantuotannossa kuin liikenteessä seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.

Selvää on, että EU-tasolla tulee tehdä kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Päästökauppasektorille, johon kaikki Helenin energiantuotantolaitokset kuuluvat, on vuodelle 2030 asetettu 43 prosentin vähennystavoite. Myös seuraavan tavoitteen tulee olla tiukka. On tärkeää, että Suomi on voimakkaasti ajamassa vahvaa päästökauppaa ja ohjausta EU:n tasolla. Vain siten saamme aidosti päästövähenemiä, kun kaikkien maiden energiantuotanto ja teollisuus on saman vähenevän päästökaton alla.

Olemme julkistaneet Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. Keskeistä on, että samanaikaisesti tehdään päästöjä vähentäviä toimenpiteitä niin energiatuotannossa kuin asiakkaiden ratkaisuissa, ei hukata energiaa vaan kierrätetään, sekä panostetaan innovaatioihin ja uusin vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

Helen investoi vähäpäästöiseen energiantuotantoon

Energiajärjestelmämme sydän on joustava ja älykäs energiaverkkomme. Helenin tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä 2030-luvun puolivälissä. Tavoite aikaistuu, mikäli hallituksen kaavailema kivihiilen energiakäytön kieltävä laki astuu voimaan 1.5.2029.

Teemme parhaillaan isoja investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon, jolloin asiakkaamme siirtyvät vähäpäästöisyyteen isoin harppauksin. Haluamme myös asiakkaamme aktiivisemmin mukaan energiajärjestelmäämme. Kiinteistöt voivat jatkossa olla yhä kiinteämpi osa energiamarkkinoita, ja meidän avulla se on mahdollista. Lue blogi kaupunkien hukkalämmöistä

Omilla toimilla voi myös vaikuttaa. Ei kannata ajatella, että omien toimien vaikutus on niin vähäinen, että niiden tekemättä jättämisellä ei olisi vaikutusta. Kun tarpeeksi moni tekee kestäviä valintoja, saadaan muutoksia aikaan. Omien valintojen vaikutuksista voit lukea lisää blogista Miten vähennän päästöjäni niin, että sillä on oikeasti vaikutusta.  

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus