Blogi / 3.5.2024

Päästöt kyllä laskevat, mutta saako asiakas oikeaa tietoa?

Nyt kun Helenin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu, on paikallaan tehdä pieni katsaus raportoimiimme energian alkuperä- ja päästötietoihin.

Teksti: Rauno Tolonen

Energian alkuperälaki laajentui hiljattain koskemaan sähkön lisäksi myös lämpö- ja jäähdytystietoja. Lisäksi sen soveltamisesta on saatu Energiaviraston ohjeet. Tällä kaikella halutaan varmistaa, että asiakkaat saavat entistä luotettavampaa tietoa ostamansa tuotteen alkuperä- ja päästötiedoista. Tuoteväittämien pitää jatkossa perustua myös lämmön ja jäähdytyksen osalta alkuperävarmennettuun tietoon, joka on toteutettu Energiaviraston valvomalla sertifikaattijärjestelmällä.

Tämä on tervetullut uudistus, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Itse olen hiukan huolissani siitä, lisääkö tämä uudistus kaukolämpöä käyttävien asiakkaiden ymmärrystä vai aiheuttaako se lisää hämmennystä.

Jo ennen lain tuloa pyrimme Helenillä toimimaan kaukolämmön osalta samalla periaatteella kuin millä olemme toimineet jo pitkään sähkön alkuperätietojen suhteen eli välttämään niin kutsuttua kaksoislaskentaa. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei uusiutuvan energian osuutta ilmoiteta asiakkaille kahteen kertaan. Toteutus tapahtui niin, että Helenin kaukolämpöverkkoon syötetylle lämmölle laskettiin niin sanottu jäännösjakauma, josta oli vähennetty erikseen myydyt vihreät lämpötuotteet eli Ekolämpö Bio ja Ekolämpö Kierto, joiden hiilidioksidin ominaispäästö on 0 g/kWh.

Nyt kuitenkin yllätyksekseni Energiaviraston tulkintaohje suosittaa, ettei verkkokohtaisia jäännösjakaumia enää laskettaisi, vaan kaikille asiakkaille ilmoitettaisiin laskulla sama verkkoon syötetyn lämmön alkuperäjakauma ja ominaispäästö. Täten myös Helenin peruskaukolämmön eli Kuukausilämpö Kiinteistön hankkinut asiakas saisi tämän tiedon. Jos kyseinen asiakas laskee pelkästään tämän tiedon perusteella oman hiilijalanjälkensä, vähäpäästöisen kaukolämmön osuus tulee laskettua kahteen kertaan sekä kyseisen asiakkaan että vihreän lämpötuotteen hankkineen asiakkaan hyväksi.

Laskentaan perehtyneet asiakkaat ovat tätä jo hieman ihmetelleet, mutta osaavat kyllä itse laskea jäännösjakauman, kun tietävät, että erillismyytyjen tuotteiden osuus oli 5,6 prosenttia. Tämä tieto löytyy verkkosivuiltamme.

Taustalla on tietysti monia käytännön ongelmia siitä, miksi tällaiseen ohjeistukseen on päädytty, ja sen kanssa pitää nyt vain elää. Mikään ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Helenin kaukolämmön päästöt ovat nyt selkeällä lasku-uralla. Päästövähennys vuodesta 2022 oli peräti 28 prosenttia, ja lasku jatkuu voimakkaana. Vuonna 2025 olemme jo 70 prosenttia alle vuoden 2022 tason. Kaukolämmön ominaispäästöjen tavoitepolku vuoteen 2030 löytyy täältä.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus