Blogi / 12.4.2024

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja – Näin Helen eteni vastuullisuustyössään vuonna 2023

Olemme säännöllisesti kysyneet eri sidosryhmiltämme, kuten asiakkailtamme, omistajaltamme, järjestöiltä, päätöksentekijöiltä ja omalta henkilöstöltämme, miten Helen voisi olla vastuullisempi. Vastausten kirjo on ollut hyvin laaja, mutta kaksi teemaa on noussut kymmenen vuoden ajan ylitse muiden: kivihiilen käytön lopettaminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen.

Teksti: Maiju Westergren

Viime vuonna Helenin pitkäjänteinen vastuullisuustyö tuotti tulosta, kun helsinkiläisiä lähes 50 vuotta palvellut Hanasaaren voimalaitos suljettiin huhtikuussa. Laitoksen sulkemisen myötä kivihiilen kulutuksemme puolittui ja energiantuotantomme otti mittavan loikan vihreämpään suuntaan. Samalla päästömme putosivat 38 prosenttia. Prosentit eivät vielä paljoa kerro, mutta absoluuttisesti päästövähennys oli yksi megatonni hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.). Tämä on noin kaksi prosenttia koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Vastuullisuudessa tärkeintä on tunnistaa yrityksen tärkeimmät eli olennaisimmat teemat. Ilmastonmuutoksen hillintä ja konkreettisesti omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on se vastuullisuusteema, johon olemme yrityksenä keskittyneet. Tulosta on tullut, ja tästä on hyvä jatkaa kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.

Mutta vastuullisuus on meille muutakin kuin päästöjen vähentämistä. Viime vuonna teimme kattavan selvitystyön, jossa tunnistimme Helenin merkittävimmät vastuullisuusteemat. Arvioimme vaikutuksiamme yhteiskuntaan ja uutena asiana analysoimme myös merkittävimpien vastuullisuusteemojen taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Vastuullisuusslangilla teimme siis kaksoisolennaisuusanalyysin.

Olennaisuusanalyysi toimii tärkeänä työkaluna, jotta keskitymme vastuullisuustyössä jatkossakin meille ja sidosryhmillemme tärkeisiin teemoihin ja teemme niiden eteen töitä. Kaikkea ei voi eikä kannata tehdä kerralla, vaan on tärkeää priorisoida. Olemme tehneet konkreettisia toimenpiteitä ilmaston eteen jo pitkään ja nyt määritämme niitä myös uusille teemoille. Meillä on kehitettävää etenkin luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja hankintaketjun hallinnassa ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmista. Nämä priorisoidut teemat tavoitteineen ja mittareineen löytyvät Helenin vastuullisuusohjelmasta.

Tärkeä muutaman seuraavan vuoden kehitystyö on myös vastaaminen uusiin kestävyysraportointivelvoitteisiin. Otamme vuoden 2025 alusta alkaen käyttöön uuden raportointistandardin, ja tämän ja ensi vuoden aikana teemme usean heleniläisen kanssa merkittävää uudistustyötä raportointiprosessien parissa. Mutta ei tätä työtä tehdä raporttien vuoksi vaan siksi, että kestävällä kehityksellä on vuosi vuodelta yhä suurempi merkitys yrityksen arvolle.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Helen