Työympäristö

Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Kaikki Helen-konsernin työntekijät ovat oikeutettuja reiluun kohteluun sekä tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin. Emme siedä syrjintää, kiusaamista tai päihteiden ja huumaavien aineiden väärinkäyttöä. Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.

Edistämme työhyvinvointia ja terveellisyyttä. Korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri ohjaa Helen-konsernin liiketoimintaa. Huolehdimme siitä, että kaikki turvatoimenpiteet ovat ajanmukaisia ja turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti.

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Toimimme aktiivisesti kaikenlaista syrjintää vastaan.
 • Emme hyväksy kiusaamista emmekä henkistä väkivaltaa.
 • Noudatamme päihdeohjelman periaatteita.
 • Jokaisella heleniläisellä on oikeus olla töissä terveyttään vaarantamatta. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.
 • Noudatamme vuosittain päivitettävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Arvioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan vuosittain.
 • Työntekijöitä rekrytoitaessa valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, poliittisesta kannasta, uskonnollisesta vakaumuksesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Helen kohtelee kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

Syrjintä

 • En syrji ketään.
 • Puutun kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan. Ilmoitan häiritsijälle, että en hyväksy hänen toimintaansa ja pyydän häntä lopettamaan häirintä. Jos häirintä jatkuu, kerron asiasta esimiehelleni tai hänen esimiehelleen.

Työhyvinvointi

 • Huolehdin omasta työhyvinvoinnistani ja terveydestäni. 
 • Kehitän osaamistani.
 • Osallistun työyhteisöni ja työni kehittämiseen.
 • Parannan omalta osaltani työilmapiiriä ja innostan muita.
 • Huomioin myös työkavereiden jaksamisen. 

Työturvallisuus

 • Noudatan työturvallisuuden ehdottomia pelisääntöjä.
 • Ennakoin ja vältän turhia riskejä.
 • Käytän aina tarvittavia suojavälineitä.
 • Suoritan työturvallisuuden verkkokurssin.
 • Ilmoitan turvallisuushavainnoista.

Yksityisyys ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuus

 • Lukitsen tietokoneeni kun en käytä sitä.
 • Käytän suojattua tulostusta aina, kun tulostan henkilötietoja sisältäviä tiedostoja.

Helenissä ei syrjitä ketään.

Katso myös


Eettiset toimintaperiaatteet

Helen-konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Helen-konsernin arvoihin ja ovat omistajan eettisten periaatteiden mukaiset. Ne ovat kaiken toiminnan lähtökohta. 


Lainsäädäntö

Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi niin Helen-konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.


Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.


Avoin kilpailu

Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.


Vältämme eturistiriidat

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava Helenin etu. 


Luonto ja ympäristö

Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä.