Työympäristö

Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.

Kaikki Helen-konsernin työntekijät ovat oikeutettuja reiluun kohteluun sekä tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin. Emme siedä syrjintää, kiusaamista tai päihteiden ja huumaavien aineiden väärinkäyttöä. Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.

Edistämme työhyvinvointia ja terveellisyyttä. Korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri ohjaa Helen-konsernin liiketoimintaa. Huolehdimme siitä, että kaikki turvatoimenpiteet ovat ajanmukaisia ja turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti.

Mitä tarkoittaa Helenille?

Helen kohtelee kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Toimimme aktiivisesti kaikenlaista syrjintää vastaan.
 • Emme hyväksy kiusaamista emmekä henkistä väkivaltaa.
 • Noudatamme päihdeohjelman periaatteita.
 • Jokaisella heleniläisellä on oikeus olla töissä terveyttään vaarantamatta. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.
 • Noudatamme vuosittain päivitettävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Arvioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan vuosittain.
 • Työntekijöitä rekrytoitaessa valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, poliittisesta kannasta, uskonnollisesta vakaumuksesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

Helenissä ei syrjitä ketään.

Syrjintä

 • En syrji ketään.
 • Puutun kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan. Ilmoitan häiritsijälle, että en hyväksy hänen toimintaansa ja pyydän häntä lopettamaan häirintä. Jos häirintä jatkuu, kerron asiasta esimiehelleni tai hänen esimiehelleen.

Työhyvinvointi

 • Huolehdin omasta työhyvinvoinnistani ja terveydestäni. 
 • Kehitän osaamistani.
 • Osallistun työyhteisöni ja työni kehittämiseen.
 • Parannan omalta osaltani työilmapiiriä ja innostan muita.
 • Huomioin myös työkavereiden jaksamisen. 

Työturvallisuus

 • Noudatan työturvallisuuden ehdottomia pelisääntöjä.
 • Ennakoin ja vältän turhia riskejä.
 • Käytän aina tarvittavia suojavälineitä.
 • Suoritan työturvallisuuden verkkokurssin.
 • Ilmoitan turvallisuushavainnoista.

Yksityisyys ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuus

 • Lukitsen tietokoneeni kun en käytä sitä.
 • Käytän suojattua tulostusta aina, kun tulostan henkilötietoja sisältäviä tiedostoja.

 

Katso myös


Eettiset toimintaperiaatteet


Lainsäädäntö


Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys


Avoin kilpailu


Vältämme eturistiriidat


Luonto ja ympäristö

Jaa: