• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Kehitysohjelma etenee

  • 2016-12-19

Vajaa vuosi sitten kerroimme tässä blogissa, mitä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävässä kehitysohjelmassamme oikein on meneillään. On aika päivittää kirjoitus ja kertoa, miten uusiutuvien energianlähteiden lisääminen etenee.

Kehitysohjelma etenee

Teksti: Pirjo Jantunen

Tavoitteemme ovat ennallaan. Tavoitteena on nostaa sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Samalla energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia.

Keinot ovat edelleen auki ja niistä päättää kaupunginvaltuusto vuonna 2015. Valtuutettujen päätöksen tueksi olemme tehneet ja ehdimme vielä tehdä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, millaisia teknisiä, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on.

Pelletit palavat kohta

Aloitimme syksyllä 2012 puupellettien koepolton Hanasaaren voimalaitoksessa. Tutkimusten perusteella Hanasaaren nykyisillä jauhimilla hiiltä voidaan korvata pelletillä 5–7 prosenttia kattilan polttoainetehosta. Lue lisää kokeiden etenemisestä täällä.

Kesän aikana olemme tutkineet pellettien polton vaikutuksia Hanasaaren kattilaan. Tuloksista kerromme myöhemmin tässä blogissa. Syksyllä jatkamme polttokokeita teollisuuspelletillä, joka sisältää myös heikompilaatuista puuta, kuten kuorta. Tarkoituksena on myös kokeilla uusia toisen sukupolven pellettejä: paahtopellettiä eli torrefioitua biomassaa sekä höyrypellettiä eli höyrykäsiteltyä biomassaa.

Kesällä 2014  Salmisaareen rakennetaan siilot ja kuljetusjärjestelmä pellettejä varten. Lisäksi Hanasaareen rakennetaan lisää varastotilaa pelleteille. Sekä Salmisaaressa että Hanasaaressa pellettien poltto alkaa syksyllä 2014. Tavoitteena on, että pelleteistä saadaan molemmissa voimalaitoksessa 5–10 prosenttia energiasta vuonna 2015.

Vuosaaren uuden voimalaitoksen suunnittelu vauhdissa

Kehitysohjelman vaihtoehtoina on joko rakentaa uusi voimalaitos Vuosaareen tai korvata Hanasaaressa ja Salmisaaressa 40 prosenttia kivihiilestä biomassalla. Vuosaaren uuden monipolttoainevoimalaitoksen suunnitelmat etenevät hyvää vauhtia.

Eri hankevaihtoehdoista on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli yva. Olemme kevään ja kesän aikana tehneet yvaan liittyviä selvityksiä, kuten luontokartoituksia sekä melu- ja virtausmallinnuksia. Jatkamme selvityksiä vielä syksyllä.

Selvitysten tuloksista kootaan yva-selostus, joka on luettavissa alkuvuodesta 2014. Lue lisää yvan etenemisestä täällä tai tule elokuun lopussa järjestettävälle maastokävelylle voimalaitoksen lähiympäristöön!

Kehitysohjelma päivitetään vuonna 2015

Kehitysohjelma päivitetään seuraavan kerran vuonna 2015. Sitä ennen teemme vielä lukemattomia tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja, joista kerromme tässä blogissa. Päivityksessä keskitytään erityisesti polttoaineiden saatavuuteen, hintaan, kestävyyskriteereihin ja käytettävissä olevaan teknologiaan. Edelliseen päivitykseen vuodelta 2012 voit tutustua täällä.

Mitä meidän pitäisi erityisesti ottaa huomioon kehitysohjelmaa toteuttaessamme?

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Vuosi 2013: pellettejä, vettä, hiilidioksidia ja juhlia

Vuonna 2013 hankimme lisää uusiutuvaa energiaa vesivoiman muodossa. Lisäksi teimme paljon selvityksiä ja tutkimuksia, joiden perusteella lisäämme uusiutuvan energian käyttöä 20 %:in vuoteen 2020 mennessä.

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

  • 19.12.2016

Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Olemme suunnitelleet uuden hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallin, jolla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä selvästi uusiutuvan energian käyttöä Helsingissä.