Hiiletön Helsinki, näin sen teemme

Tällä sivulla kerromme lisää Helenin toimista, joilla vastaamme ilmastonmuutoksen meille kaikille tuottamaan haasteeseen. ​Helenin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuonna 2035.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistaminen ovat yksi aikamme tärkeimmistä kysymyksistä, joiden eteen myös Helen tekee töitä. Askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat selvät, ja se edellyttääkin muun muassa innovaatioiden, kumppanuuksien ja asiakaslähtöisyyden yhteispeliä.

Olemme kansainvälisen kokoluokan energiayhtiö, mutta helsinkiläisten omistama. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuden periaatteita. ​Tunnistamme, että jokaiseen energiantuotantomuotoon liittyy haasteita, minkä vuoksi vaadimme myös tuotantoketjuilta vastuullisuuden noudattamista ja laskemme hankinnoissa elinkaarikustannusarvioita. ​

Energiayhtiöt näyttelevät suurta roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Etenevä ilmastonmuutos näkyy jo nyt muun muassa sään ääri-ilmiöinä ja lämpötilan nousuna. Siksi Helenillä haluamme sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan esimerkiksi Science Based Targetsin myötä.​

Tässä pääkeinomme hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2035 on monien ratkaisuiden summa​

​Keskeisintä Helsingin hiilineutraalin energiantuotannon rakentamisessa on kivihiilestä luopuminen ja sen Helen tekee viimeistään vuonna 2029. Helenin kivihiilen käyttö vähenee merkittävästi jo lämmityskaudella 2022–2023, kun Hanasaaren voimalaitos siirtyy varakäyttöön. Kivihiilen käyttö puolittuu vuoteen 2025 mennessä, kun Hanasaaren voimalaitos suljetaan 2024. Energiantuotantomme on täysin hiilineutraalia vuonna 2035.​

Kivihiili korvataan ensivaiheessa mm. hukkalämmöillä, biolämmöllä, energian varastoinnilla sekä aurinko- ja tuulivoimalla. Lisäksi selvitämme mm. meriveden lämmön talteenottoa ja geotermistä energiaa. Pidemmällä tulevaisuudessa mahdollisuuksia ovat esim. pienydinvoima ja vety.

Lue lisää siitä, miten huolehdimme myös biodiversiteetistä

Lue lisää pienydinreaktoreiden tarjoamista mahdollisuuksista

Lue lisää energiamuotojen elinkaaripäästöistä

Kaukolämpö on luotettava ja energialähteestä riippumaton lämmitysmuoto, joka on matkalla hiilineutraaliksi​

Kaukolämpö on energianlähteestä ja teknologiasta riippumaton tuotantomuoto, jonka tuotantorakenne muuttuu hiilineutraaliksi samassa tahdissa koko Helenin energiantuotannon kanssa. Asiakkaamme voivat jo nyt valita lämmitystavaksi uusiutuvan kaukolämmön tai kiertolämmön, ja asukkaalle kaukolämmitys on helppoa, edullista ja luotettavaa.

Lämpö- ja jäähdytysverkot ovat erinomainen alusta uusien energiaratkaisujen kehittämiselle; esimerkiksi Pauligin kahvinpaahtoprosessin hukkalämpö tuottaa lämpöä tuhannen kaksion tarpeisiin.

Maalämpö on kaukolämpöä täydentävä ratkaisu, ja Helen rakentaa maalämpöratkaisuja sekä Helsingissä että muualla Suomessa.

Lue lisää Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Lue lisää Ruskeasuon geolämpölaitoksesta

Hiilineutraalia tuotantoa rakennetaan koko ajan

Skaalautuva ja monipuolinen energiajärjestelmämme on osa suomalaista kiertotaloutta ja toimii hyvänä alustana energiavirtojen hallinnassa ja energian kehittämisessä.

Kehitämme ja tutkimme jatkuvasti uusia ratkaisuja.

Liikenne sähköistyy - samalla on turvattava riittävät latausmahdollisuudet​

Sähköautoilu on merkittävä keino hillitä liikenteen päästöjä. Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomessa on 600 000 sähköautoa. Viime vuonna joka kuudes myyty auto oli sähköauto tai ladattava hybridi, ja samalla latauspisteiden tarve kasvaa jatkuvasti.​

Sähkö on energiatehokkain liikenteen suorien päästöjen vähentäjä, sillä se on liikenteen energialähteistä ainoa, jolla voidaan samanaikaisesti vähentää päästöjä ja liikenteen kokonaisenergiankulutusta. Tavoitteemme on olla pääkaupunkiseudun suurin latauspalvelujen tarjoaja 2025 ja valtakunnallisesti yksi johtavista palveluntarjoajista 2030 mennessä.​

Julkinen latausverkostomme Helsingissä kattaa yli 200 latauspistettä ja niissä kaikissa auto latautuu puhtaalla tuulisähköllä. Lisäksi panostamme valtakunnallisen verkoston rakentamiseen valtateiden varsille, kasvukeskuksiin ja liikenteen solmukohtiin. Tarjoamme julkisen latauspalvelun lisäksi latausratkaisuja yrityksille, taloyhtiöille ja omakotitaloihin.

Lue lisää yhteiskäyttöautoilusta Green Mobilityn kanssa

Lue lisää sähköauton latauspisteen hankkimisesta omaan pihaan

Neljä vuodenaikaa asettavat haasteita energiantuotannolle

Energiantuotannossa on varauduttava aina kaikkein kylmimmän vaihtoehdon mukaan, jotta lämpöä ja sähköä riittää kaikkiin sääolosuhteisiin. Toimitusvarmuus tulee aina huomioida hiilineutraalin tuotannon suunnittelussa.​

Suomen talvessa tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöä, näin myös Helsingissä. Kivihiili tullaan pääosin korvaamaan ei-polttavilla ratkaisuilla, minkä lisäksi rakennamme Vuosaareen biolämpölaitoksen, joka turvaa lämmöntuotannon. Biolämpölaitos käyttää polttoaineena sertifioituja ja alkuperältään varmennettuja metsätalouden sivutuotteita.

Lue lisää Euroopan luotettavimmasta energian jakelusta

Lue lisää hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutuksista

Vaikutamme ilmastonmuutokseen myös globaalisti

Vuonna 2019 perustettu Helenin kasvusijoitusyksikkö Helen Ventures investoi Euroopan innovatiivisimpiin energia-alan startupeihin. Jotta energia-ala pystyy torjumaan ilmastonmuutosta, tarvitaan uusia innovaatioita. Yhteensä 50 miljoonan euron investoinneilla Helen vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen myös globaalisti, kun teemme yhteistyötä kansainvälisten startupien kanssa.​ Uskomme myös Helsinki Energy Challenge –kilpailun ideoiden tarjoavan kiinnostavia mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Helen Venturesilla on neljä portfoliofirmaa – Virta, EcoG, Think Outside ja Gradyent. Näistä esimerkiksi Virta on suomalainen kasvuyritys, jonka Financial Times on listannut Euroopan nopeimmin kasvavaksi sähköiseen liikenteeseen keskittyväksi yritykseksi.

Lue lisää

Viisi faktaa Helenistä

  1. Helen tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle kaikkialla Suomessa. Helenin palveluiden piirissä on jo 1,8 miljoonaa suomalaista. ​
  2. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuonna 2024 ja tämän myötä hiilidioksidipäästömme laskevat 40 %. Kivihiilen käytöstä luovutaan vuonna 2029 ja tällöin päästömme laskevat 60 %. Vuonna 2035 toimintamme on täysin hiilineutraalia.​
  3. Tuotamme kaukolämpöä, kaukojäähdytystä, sähköä sekä palveluita energian pientuotantoon, sähköiseen liikenteeseen ja energiankäytön tehostamiseen. Tytäryhtiömme Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta Helsingissä. ​
  4. Vuonna 2020 työllistimme 992 henkilöä. Maksamme verot Suomeen ja verokertymä vuonna 2020 oli 116 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maksoimme vuonna 2020 Helsingin kaupungille osinkoina 74 miljoonaa euroa. ​
  5. Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuutemme on maailman kärkeä. Helsinkiläinen kokee sähkökatkon keskimäärin vain joka 10. vuosi.

Lisälukemista

Hiilineutraali kaukolämpö

Esittelemme 15 tapaa miten kivihiili korvataan lämmöntuotannossa.

Lue lisää

Helen sitoutuu päästövähennystavoitteeseen

Sitoudumme ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä Pariisin sopimuksen mukaiseen päästötavoitteeseen.

Lue lisää

Helen ja vastuullisuus

Tutustu vastuullisuusraporttiin ja muuhun ajankohtaiseen tietoon vastuullisuusasioista.

Lue lisää

Ajankohtainen tieto on tärkeää kuntavaaleissa 2021

Suomen seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Tulevalla vaalikaudella tehdyt päätökset vaikuttavat siihen, saavuttavatko Suomi ja Helsinki tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Onkin tärkeää, että kuntavaaliehdokkaat ja äänestäjät saavat ajankohtaista ja monipuolista tietoa siitä, kuinka energiayhtiöt pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ilmasto, talous ja ihmisten hyvinvointi huomioiden.​

Tilaa uutiskirje

Katso myös


Uutta voimaa -podcast


Asiantuntijablogi

Uutta voimaa -blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.


Ympäristöaiheiset uutiset

Lue askeleistamme uusiutuvan energian hyödyntämisen lisäämiseksi.


Avoin data

Tutustu Helenin avoimeen dataan kaukolämmityksestä.

Jaa: