Temporary förändringar i faktureringen och tjänsterna

Vi har uppdaterat våra baksystem under februari. På den här sidan hittar du mer information om hur uppdateringen tillfälligt kommer att påverka faktureringen och våra tjänster.

 • Nästä fakturor skickas i början av mars, dvs det kan förekomma tillfälliga förändringar i faktureringsrytmen.
 • Elskatten debiteras i samband med elnätstjänsten, det vill säga elöverföringen. Elskatten består av accis och försörjningsberedskapsavgift. I fortsättningen kommer dessa att visas som separata rader i fakturaspecifikationen. Ändringen kommer inte att påverka beloppet för den elskatt som debiteras. Accis och försörjningsberedskapsavgift på el tas ut för all elenergi som distribueras via distributionsnätet till kunderna.

Mer information om fakturering 

Så läser du fakturan

 • Under februari kommer vi att ta emot betalningar, men tyvärr kommer fakturans status inte att uppdateras i Oma Helen.
 • Det är inte möjligt att göra ändringar i faktureringsrytm i Oma Helen.
 • Vi har gjort mindre förändringar av några elproduktnamn.
 • Dessa förändringar påverkar inte ditt elkontrakt, såsom giltighetstid, priser eller avtalsvillkor.
 • Namnändringarna kräver ingen åtgärd från din sida.

Förändringarna inkluderar

 • Helen Smartel > Valtti-el
 • Tidsel > Basel
 • Fast Pris Bas El > Tidsbunden Basel
 • Vindkraft 12 mån > Tidsbunden Vindel
 • Suomisähkö CO2-fri > Tidsbunden Finländsk el

För mer information