Artikel / 19.9.2022

Börsel – vad är det?

Vad består priset på Börsel av? Hur kan jag hålla koll på min elförbrukning? Läs vad Börsel innebär och lär dig hur du kan få ner din elräkning genom dina förbrukningsvanor.

Börsel är ett elavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen. Därmed är priset på Börsel alltid konkurrensutsatt och uppdaterat. Inom Börsel är priserna vanligen förmånligt under sena kvällar, nätter och veckoslut, så genom att styra din elförbrukning kan du direkt påverka vad du betalar för elen. Timpriserna för nästa dag publiceras senast klockan 15.00 dagen innan, så du kan planera nästa dags elförbrukning i förväg. Börsel är ett elavtal som gäller tills vidare, och du kan säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid när du så vill.

Vad består priset på Börsel av?

I ett Börselavtal består priset av energipriset och elavtalets grundavgift.

Energipriset bildas av det realiserade timpriset på elbörsen, och på detta läggs vid var tid gällande moms och marginal. Energipriset bestäms separat för varje timme av dygnet, och det pris som faktureras baserar sig alltså på din förbrukning under respektive timme. Du kan påverka storleken på din elräkning genom att flytta förbrukning till de timmar av dygnet när energipriset är lägre.

Grundavgiften i elavtalet är en fast månadsavgift som inte är beroende av elförbrukningens storlek. På din elräkning ser du grundavgiftens storlek vid var tid.

Eftersom totalpriset på Börsel baserar sig på månadens energiförbrukning timme för timme och energipriset under respektive timme, visar räkningen medelpriset för den gångna månaden utifrån de realiserade timpriserna och energiförbrukningen under respektive timme.

Läs mer om Börsel och kolla de aktuella prisuppgifterna för Börselavtal.

Beställ Börsel

Hur kan jag hålla koll på min elförbrukning?

Enklast håller du koll på din elförbrukning via appen Oma Helen och på timpriserna på börsel via Fingrids app Tuntihinta.

Appen Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten

Hämta i App Store

Hämta i Google Play

Logga in i Oma Helen via webbläsaren 

Fingrids kostnadsfria app Tuntihinta hjälper dig att planera in elförbrukningen tidsmässigt. I appen kan du ställa in prislarm och se börspriset på el för nästa dag. Med hjälp av prisinformationen kan du minska din elanvändning när elen är dyrare och utnyttja de billigaste timmarna.

Tips till kunder med Börsel

  • Kolla dina nuvarande förbrukningsdata och se över dina förbrukningsvanor timme för timme. Korrekta förbrukningsdata hjälper dig att vidta smarta energieffektiviseringsåtgärder, och redan med små åtgärder kan du minska din energiförbrukning märkbart.
  • Håll koll på din energiförbrukning via appen Oma Helen och planera din energianvändning i förväg: timpriserna för nästa dag publiceras alltid på den här sidan senast klockan 15.00 dagen innan.
  • Med hjälp av Börsel kan du dra fördel av förmånliga timpriser genom att optimera din förbrukning. Försök flytta funktioner som drar mycket energi, så som klädtvätt, bastu, laddning av elbilen eller eluppvärmning, till kvällar, nätter och veckoslut då Börselen är förmånligare.
  • Tidvis kan timpriserna vara höga, vanligen vardagar klockan 6–22. Under de här tiderna lönar det sig att minimera den egna elförbrukningen så gott det går. Som hjälp för att planera förbrukningen kan du använda Fingrids app Tuntihinta. Appen är lätt att använda och i den kan du ställa in prislarm samt se timpriserna för både den innevarande dagen och nästa dag.

Läs mer om ämnet

Smart energianvändning