Elavtal för hem eller fritidsbostad

Kolla nedanstående uppgifter om elavtalet innan du bekräftar beställningen. Om du så vill kan du komplettera ditt avtal med tilläggstjänster.

1. Välj produkt
2. Kontaktuppgifter

Elprodukt

Börspris el

Priset bestäms timme för timme på basis av elmarknadspriset. År 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 18,81 c/kWh (inkl. moms, ej marginal).
Spotpris +
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad

Priserna inkluderar moms 24 %.

Tilläggsprodukter

Vindkraftsandel
6,80 €/månad
Som Omatuuli-ägare producerar du en del av elen för ditt hem med vindkraft. Samtidigt är du en av föregångarna som bygger ett hållbarare Finland.
1 andel(ar)
Miljöpenni
1,71 €/månad
Med Miljöpenni stödjer du förnybar energi

Sammanfattning

Baserat på användning
Månadsavgift
Börspris el
Spotpris + 0,38 c/kWh
3,93 €/månad
Vindkraftsandel,
test
Miljöpenni
test
Totalsumma
Spotpris + 0,38 c/kWh
3,93 €/månad

Sammanfattning

Börspris el

Baserat på användning
Spotpris + 0,38 c/kWh
Månadsavgift
3,93 €/månad

Vindkraftsandel

Månadsavgift
test

Miljöpenni

Månadsavgift

Totalsumma

Baserat på användning
Spotpris + 0,38 c/kWh
Månadsavgift
3,93 €/månad
Obligatoriska fält är markerade med en röd punkt.

1. Vem är du?

(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

(t.ex. Kampinkuja 1 A 2)
Adress accepterad! Adress bekräftad! Tyvärr fungerar inte adressverifiering just nu. Kontrollera adressen och fortsätt att fylla i formuläret.

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

5. Fakturering

6. Avtalsvillkor