Elavtal för hem eller fritidsbostad

Kolla nedanstående uppgifter om elavtalet innan du bekräftar beställningen. Om du så vill kan du komplettera ditt avtal med tilläggstjänster.

1. Välj produkt
2. Kontaktuppgifter

Elprodukt

Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån

Elavtal för 12 månader. Elen är baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland.
12,84 c/kWh
Grundavgift 5,31 €/månad

Priserna inkluderar moms 10 %. Från och med 1.5.2023 är momsen 24 %, och då stiger priserna i elavtalet i motsvarande mån.

Tilläggsprodukter

1

Köp vindkraftsandelar från Lakiakangas vindkraftpark. Samtidigt stödjer du produktionen av förnybar energi i Finland.

Med Miljöpenni stödjer du förnybar energi
  • Tilläggspriset för Miljöpenni är 1,71 €/mån och för varje kund betalar Helen in 3,42 €/mån på Miljöpennikontot.
  • Kontomedlen används till investeringar som minskar koldioxidutsläppen.

Sammanfattning

Baserat på användning
Månadsavgift
Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån
12,84 c/kWh
5,31 €/månad
Vindkraftsandel,
test
Miljöpenni
test
Totalsumma
12,84 c/kWh
5,31 €/månad

Sammanfattning

Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån

Baserat på användning
12,84 c/kWh
Månadsavgift
5,31 €/månad

Vindkraftsandel

Månadsavgift
test

Miljöpenni

Månadsavgift

Totalsumma

Baserat på användning
12,84 c/kWh
Månadsavgift
5,31 €/månad

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

1. Vem är du?

(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

(t.ex. Kampinkuja 1 A 2)
Adress accepterad! Adress bekräftad! Tyvärr fungerar inte adressverifiering just nu. Kontrollera adressen och fortsätt att fylla i formuläret.

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

Vid byte av elförsäljare tidigast 15 dagar från nu.

5. Fakturering

6. Avtalsvillkor