Elavtal för hem eller fritidsbostad

Kolla nedanstående uppgifter om elavtalet innan du bekräftar beställningen. Om du så vill kan du komplettera ditt avtal med tilläggstjänster.

1. Välj produkt
2. Kontaktuppgifter

Elprodukt

Helen Smartel (24 mån)

Stabilitet och flexibilitet i ditt elavtal genom att styra förbrukningen
9,86 c/kWh
+/- förbrukningsinverkan
Grundavgift 3,54 €/månad

Priserna inkluderar moms 10 %. Från och med 1.5.2023 är momsen 24 %, och då stiger priserna i elavtalet i motsvarande mån.

Tilläggsprodukter

1

Köp vindkraftsandelar från Lakiakangas vindkraftpark. Samtidigt stödjer du produktionen av förnybar energi i Finland.

Med Miljöpenni stödjer du förnybar energi
  • Tilläggspriset för Miljöpenni är 1,71 €/mån och för varje kund betalar Helen in 3,42 €/mån på Miljöpennikontot.
  • Kontomedlen används till investeringar som minskar koldioxidutsläppen.

Sammanfattning

Baserat på användning
Månadsavgift
Helen Smartel (24 mån)
9,86 c/kWh +/- förbrukningsinverkan
3,54 €/månad
Vindkraftsandel,
test
Miljöpenni
test
Totalsumma
9,86 c/kWh +/- förbrukningsinverkan
3,54 €/månad

Sammanfattning

Helen Smartel (24 mån)

Baserat på användning
9,86 c/kWh +/- förbrukningsinverkan
Månadsavgift
3,54 €/månad

Vindkraftsandel

Månadsavgift
test

Miljöpenni

Månadsavgift

Totalsumma

Baserat på användning
9,86 c/kWh +/- förbrukningsinverkan
Månadsavgift
3,54 €/månad

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

1. Vem är du?

(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

(t.ex. Kampinkuja 1 A 2)
Adress accepterad! Adress bekräftad! Tyvärr fungerar inte adressverifiering just nu. Kontrollera adressen och fortsätt att fylla i formuläret.

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

Vid byte av elförsäljare tidigast 15 dagar från nu.

5. Fakturering

6. Avtalsvillkor