Marknadsprisel - hur priset bestäms

I produkten Marknadsprisel bestäms energipriset månatligen på basis av noteringarna på elbörsen Nasdaq OMX enligt den princip som beskrivs på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko.

Det månatliga energipriset meddelas på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko senast den 15 månaden innan.

Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april − 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal.

Exempel på hur priset bestäms

Börsnoteringsperiod under 
vilken priset bildas 
Tidpunkt då 
priset meddelas     
Tid då 
priset gäller
15.4 - 14.5 15.5 juni 
15.5 - 14.6 15.6 juli
15.6 - 14.7 15.7 augusti

Priser 2022

Månad, då priset är i kraft Pris (marginal 0,56 c/kWh ingår)
Juli 11,58 c/kWh
Juni 9,36 c/kWh
Maj 12,01 c/kWh
April 15,46 c/kWh
Mars 11,70 c/kWh
Februari 22,58 c/kWh
Januari 16,00 c/kWh

 

Priser 2021

Månad, då priset är i kraft Pris (marginal 0,56 c/kWh ingår)
December 10,51 c/kWh
November 11,28 c/kWh
Oktober 10,19 c/kWh
September 9,44 c/kWh
Augusti 7,68 c/kWh
Juli 6,58 c/kWh
Juni 6,21 c/kWh
Maj 5,96 c/kWh
April 5,61 c/kWh
Mars 6,13 c/kWh
Februari 6,36 c/kWh
Januari 5,68 c/kWh


Priser 2020

December 4,62 c/kWh
November 5,32 c/kWh
Oktober 5,53 c/kWh
September 4,87 c/kWh
Augusti 4,90 c/kWh
Juli 3,59 c/kWh
Juni 3,45 c/kWh
Maj 3,26 c/kWh
April 4,25 c/kWh
Mars 4,62 c/kWh
Februari 5,96 c/kWh
Januari 6,72 c/kWh


Priser 2019

December 6,38 c/kWh
November 6,36 c/kWh
Oktober 6,02 c/kWh
September 6,47 c/kWh
Augusti 5,51 c/kWh 
July 5,20 c/kWh
Juni 6,17 c/kWh
Maj 5,74 c/kWh
April 5,92 c/kWh
Mars 7,11 c/kWh
Februari  8,35 c/kWh
Januari 7,72 c/kWh

Priser 2018

December 6,92 c/kWh
November 6,90 c/kWh
Oktober 7,61 c/kWh
September 7,94 c/kWh
Augusti 7,27 c/kWh 
July 6,11 c/kWh
Juni 5,36 c/kWh
Maj 5,06 c/kWh
April 5,25 c/kWh
Mars 5,03 c/kWh
Februari  5,48 c/kWh
Januari 5,53 c/kWh

Priser 2017

December 5,11 c/kWh
November 4,97 c/kWh
Oktober 4,95 c/kWh
September 5,08 c/kWh
Augusti 4,60 c/kWh
Juli 4,12 c/kWh
Juni 4,02 c/kWh
Maj 4,12 c/kWh
April 4,36 c/kWh
Mars 4,66 c/kWh
Februari 5,39 c/kWh
Januari 5,59 c/kWh

Priser 2016 

December 6,21 c/kWh
November 5,03 c/kWh
Oktober 4,56 c/kWh
September 4,74 c/kWh
Augusti 4,69 c/kWh
Juli 4,12 c/kWh
Juni 3,79 c/kWh
Maj 3,83 c/kWh
April 3,70 c/kWh
Mars 4,33 c/kWh
Februari 5,08 c/kWh
Januari 4,99 c/kWh

Priser 2015 

December 4,76 c/kWh
November 4,51 c/kWh
Oktober 4,41 c/kWh
Sempember 4,20 c/kWh
Augusti 4,08 c/kWh
Juli 3,53 c/kWh
Juni 3,98 c/kWh
Maj 4,56 c/kWh
April 4,37 c/kWh

För mer information


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.